2018-06-20 15:26:28
Protokół z otwarcia ofert na Dostawa agregatu prądotwórczego dla Gminy  Żytno.  ...więcej

2018-06-20 13:33:45
Protokół z otwarcia zapytania ofertowego na : Dostawa sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy  Żytno  ...więcej

2018-06-14 13:35:30
Zapytanie ofertowe: Dostawa sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy Żytno  ...więcej

2018-06-14 13:29:32
Zapytanie ofertowe: Dostawa agregatu prądotwórczego dla Gminy Żytno  ...więcej

2018-05-16 13:06:44
Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej w Żytnie – SP ZOZ.  ...więcej

2018-05-02 08:19:06
˝Magia Pilicy – Ochrona Przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy˝ Wspólny przetarg dla gminy Aleksandrów, Masłowice, Przedbórz, Sulejów, Wielgomłyny i Żytno - II przetarg  Więcej informacj  ...więcej

2018-04-10 08:13:26
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę infrastruktury szlaku turystycznego oraz małej architektury dla pięciu Gmin: Aleksandrów, Masłowice, Sulejów, Wielgomłyny i Żytno biorących udział w  projekcie pn. „Mag  ...więcej

2018-04-05 14:59:00
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Żytno.  ...więcej

2018-02-05 14:04:41
Hurtowa dostawa paliw w 2018r.  ...więcej

2018-01-26 11:47:03
Przebudowa dróg w miejscowościach Sudzinek i Grodzisko oraz zagospodarowanie terenu przybrzeżnego rzeki Pilicy i kanału Ulgi w miejscowości Maluszyn    ...więcej

2017-09-12 12:48:05
Racjonalizacja gospodarki wodniściekowej w miejscowości Żytno. Remont, likwidacja i budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami (III etap) w m. Żytno - wodociąg.  ...więcej

2017-08-22 16:04:16
Racjonalizacja gospodarki wodnościekowej w miejscowości Żytno. Remont, likwidacja i budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami (III etap) w m. Żytno - wodociąg.  ...więcej

2017-08-01 17:10:39
Racjonalizacja gospodarki wodnościekowej w miejscowości Żytno. Remont, likwidacja i budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami (III etap) w m. Żytno.  ...więcej

Szlak wodny
2017-07-11 07:55:26
Informujemy, że  zostało ogłoszone postępowanie na zadanie:"Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego Doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa." Wspólny przetarg dla Gminy Sulejów, Prz  ...więcej

2017-06-22 15:35:50
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Silniczka  ...więcej

2017-05-18 17:07:00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Żytno  ...więcej

Szlak wodny
2017-04-05 10:24:49
Informujemy, że w dniu dzisiejszym zostało ogłoszone postępowanie na zadanie:"Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego Doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa." Wspólny przetarg dla Gminy Sulej&  ...więcej

2017-03-14 15:44:24
Hurtowa dostawa paliw w 2017r.  ...więcej

2016-11-17 14:09:10
Racjonalizacja zużycia energii na terenie Gminy Żytno poprzez termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Żytnie.  ...więcej

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pągów
2016-07-05 15:29:54
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 165
poprzednie     następne