Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Załawie, gm. Żytno z podziałem na 2 części: 1. Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Załawie, gm. Żytno na odcinku 962,98mb. 2. Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Załawie, gm. Żytno na odcinku 273,48mb.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Oświadczenie o braku podstaw

Wykaz wykonanych robót

Wykaz osób

Oświadczenie - grupa kapitałowa

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Wzór umowy, gwarancja jakości - cz. 1

Wzór umowy, gwarancja jakości - cz. 2

Przedmiar robót, cz. 1

Przedmiar robót, cz. 2

Specyfikacja techniczna, cz. 1

Specyfikacja techniczna, cz. 2

Projekt budowlany, cz. 1

Projekt budowlany, cz. 2

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki | Data wprowadzenia: 2019-03-05 15:05:07 | Data modyfikacji: 2019-04-10 14:47:02.

Zobacz:
 Przetargi ustne - nieruchomości rolne Skarbu Państwa .  Przetargi ustne - mienie komunalne gminy .  Archiwum przetargów .  Protokoły z otwarcia ofert cenowych . 
Data wprowadzenia: 2019-03-05 15:05:07
Data modyfikacji: 2019-04-10 14:47:02
Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki
« powrót