Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej w Żytnie – SP ZOZ.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Oświadczenie o braku podstaw

Wykaz wykonanych robót

Wykaz osób

Oświadczenie - grupa kapitałowa

Oświadczenie o jakości robót

Projekt umowy - cz. I

Projekt umowy - cz. II

Przedmiar robót - cz. I

Przedmiar robót - cz. II

Specyfikacja techniczna - cz. I i cz. II

Projekt budowlany - cz. I opis

Projekt budowlany - cz. I, rys. 1

Projekt budowlany - cz. I, rys. 2

Projekt budowlany - cz. I, rys. 3

Projekt budowlany - cz. I, rys. 4

Projekt budowlany - cz. I, rys. 5

Projekt budowlany - cz. I, detal 1

Projekt budowlany - cz. I, detal 2

Projekt budowlany - cz. I, detal 3

Projekt budowlany - cz. I, detal 4

Projekt budowlany - cz. I, detal 5

Projekt budowlany - cz. I, detal 6

Projekt budowlany - cz. I, detal 7

Projekt budowlany - cz. I, detal 8

Projekt budowlany - cz. I, detal 9

Projekt budowlany - cz. I, detal 10

Projekt budowlany - cz. I, detal 11

Projekt budowlany - cz. I, detal 12

Projekt budowlany - cz. I, detal 13

Projekt budowlany - cz. I, detal 14

Projekt budowlany - cz. I, detal 15

Projekt budowlany - cz. I, detal 16

Projekt budowlany - cz. I, detal 17

Projekt budowlany - cz. I, elewacja 1

Projekt budowlany - cz. I, elewacja 2

Projekt budowlany - cz. I, elewacja 3

Audyt energetyczny, cz. I

Projekt budowlany - cz. II opis

Projekt budowlany - cz. II, rys. 1

Projekt budowlany - cz. II, rys. 2

Projekt budowlany - cz. II, rys. 3

Projekt budowlany - cz. II, rys. 4

Projekt budowlany - cz. II, detal 1

Projekt budowlany - cz. II, detal 2

Projekt budowlany - cz. II, detal 3

Projekt budowlany - cz. II, detal 4

Projekt budowlany - cz. II, detal 5

Projekt budowlany - cz. II, detal 6

Projekt budowlany - cz. II, detal 7

Projekt budowlany - cz. II, detal 8

Projekt budowlany - cz. II, detal 9

Projekt budowlany - cz. II, detal 10

Projekt budowlany - cz. II, detal 11

Projekt budowlany - cz. II, detal 12

Projekt budowlany - cz. II, detal 13

Projekt budowlany - cz. II, detal 14

Projekt budowlany - cz. II, elewacja 1

Projekt budowlany - cz. II, elewacja 2

Audyt energetyczny, cz. II

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki | Data wprowadzenia: 2018-05-16 13:06:44 | Data modyfikacji: 2018-06-21 10:48:39.

Zobacz:
 Przetargi ustne - nieruchomości rolne Skarbu Państwa .  Przetargi ustne - mienie komunalne gminy .  Archiwum przetargów .  Protokoły z otwarcia ofert cenowych . 
Data wprowadzenia: 2018-05-16 13:06:44
Data modyfikacji: 2018-06-21 10:48:39
Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki
« powrót