Budowa Sali Gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Silniczce.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1 - Formularz ofertowy

2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków

3 - Oświadczenie o braku podstaw

4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych

5 - Wykaz osób

6 - Oświadczenie - grupa kapitałowa

7 - Oświadczenie o jakości robót

8 - Oświadczenie dotyczące produktów równoważnych

9 - Wzór umowy

10a Projekt budowlany: architektoniczno - konstrukcyjny

10b - Projekt budowlany: sanitarny

10c - Projekt budowlany: sanitarny - instalacja gazowa

10d - Projekt budowlany: elektryczny

11a Projekt wykonawczy: architektoniczno - konstrukcyjny

11b Projekt wykonawczy: sanitarny

11c Projekt wykonawczy: sanitarny - instalacja gazowa

11d Projekt wykonawczy: elektryczny

12a Oświadczenie projektanta: elektryczne

12b Oświadczenie projektanta: instal.

12c Oświadczenie projektanta: konstrukcyjne

13 Specyfikacja techniczna: budowlana

14 Specyfikacja techniczna: sanitarna

15 Specyfikacja techniczna: elektryczna

16 Wizualizacja

17 Przedmiar robót: budowlany

18 Przedmiar robót: sanitarny

19 Przedmiar robót: elektryczny

Wyjaśnienia treści SIWZ

Treść zapytania nr 1

Treść zapytania nr 2

Zawiadomienie o transmisji on-line

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki | Data wprowadzenia: 2020-05-08 14:19:20 | Data modyfikacji: 2020-06-24 14:07:53.

Zobacz:
 Zapytania ofertowe .  Przetargi ustne - nieruchomości rolne Skarbu Państwa .  Przetargi ustne - mienie komunalne gminy .  Archiwum przetargów .  Protokoły z otwarcia ofert cenowych . 
Data wprowadzenia: 2020-05-08 14:19:20
Data modyfikacji: 2020-06-24 14:07:53
Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki
« powrót