2020-05-26 16:03:28
Remont i przebudowa dróg na terenie Gminy Żytno.  ...więcej

2020-05-08 14:19:20
Budowa Sali Gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Silniczce.  ...więcej

2020-04-30 16:57:25
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Żytno.  ...więcej

2020-04-06 13:59:49
Budowa Sali Gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Silniczce.  ...więcej

2020-04-02 15:31:41
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Żytno.  ...więcej

2020-03-31 12:05:09
Racjonalizacja gospodarki wodno ściekowej w m. Żytno poprzez rozbudowę wodociągu i kanalizacji.  ...więcej

2020-03-11 14:39:21
Hurtowa dostawa paliw w 2020 - etyliny Pb w ilości do 2 000 litrów.  ...więcej

2020-01-31 13:35:00
Hurtowa dostawa paliw w 2020r.  ...więcej

2019-04-12 14:52:03
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Żytno.  ...więcej

2019-03-11 15:43:32
Hurtowa dostawa paliw w 2019r.  ...więcej

2019-03-05 15:05:07
Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Załawie, gm. Żytno z podziałem na 2 części: 1. Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Załawie, gm. Żytno na odcinku 962,98mb. 2. Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowoś  ...więcej

2019-01-15 14:31:07
Przebudowa drogi lokalnej, ul. Kopernika i ul. Armii Krajowej w Żytnie.  ...więcej

2018-10-10 15:38:15
Rewitalizacja zbiornika wodnego w Kozim Polu wraz z terenem przyległym.  ...więcej

2018-07-05 11:47:45
Termomodernizacja Budynku Użyteczności Publicznej w Żytnie –SP ZOZ budynek kotłowni.  ...więcej

2018-06-20 15:26:28
Protokół z otwarcia ofert na Dostawa agregatu prądotwórczego dla Gminy  Żytno.  ...więcej

2018-06-20 13:33:45
Protokół z otwarcia zapytania ofertowego na : Dostawa sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy  Żytno  ...więcej

2018-06-14 13:35:30
Zapytanie ofertowe: Dostawa sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy Żytno  ...więcej

2018-06-14 13:29:32
Zapytanie ofertowe: Dostawa agregatu prądotwórczego dla Gminy Żytno  ...więcej

2018-05-16 13:06:44
Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej w Żytnie – SP ZOZ.  ...więcej

2018-05-02 08:19:06
˝Magia Pilicy – Ochrona Przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy˝ Wspólny przetarg dla gminy Aleksandrów, Masłowice, Przedbórz, Sulejów, Wielgomłyny i Żytno - II przetarg  Więcej informacj  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 179
poprzednie     następne