2017-06-22 15:35:50
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Silniczka  ...więcej

2017-05-18 17:07:00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Żytno  ...więcej

Szlak wodny
2017-04-05 10:24:49
Informujemy, że w dniu dzisiejszym zostało ogłoszone postępowanie na zadanie:"Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego Doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa." Wspólny przetarg dla Gminy Sulej&  ...więcej

2017-03-14 15:44:24
Hurtowa dostawa paliw w 2017r.  ...więcej

2016-11-17 14:09:10
Racjonalizacja zużycia energii na terenie Gminy Żytno poprzez termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Żytnie.  ...więcej

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pągów
2016-07-05 15:29:54
  ...więcej

2016-02-01 14:28:11
Transport kruszywa drogowego na drogi gm. Żytno w 2016r.  ...więcej

2016-01-25 14:37:49
Hurtowa dostawa paliw w 2016r.  ...więcej

2015-11-06 14:27:18
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Żytno w sezonie 2015/2016.  ...więcej

2015-09-30 12:40:18
Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Żytno - Etap II  ...więcej

2015-09-01 14:41:40
Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 6X6 wraz z wyposażeniem dla OSP Silnica.  ...więcej

2015-08-28 11:41:31
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej SP ZOZ Żytno filia Maluszyn.  ...więcej

2015-07-17 14:01:19
Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Żytno.  ...więcej

2015-07-15 11:30:50
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borzykowa.  ...więcej

2015-07-13 11:47:48
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia działek z dnia 10.07.2015r.  ...więcej

2015-06-01 15:18:37
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomosci na terenie Gminy Żytno.  ...więcej

2015-02-10 15:16:33
Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych Gminy Żytno.  ...więcej

2015-02-05 13:28:51
Transport kruszywa drogowego na drogi gm. Żytno w 2015r.  ...więcej

2015-01-28 17:51:56
Hurtowa dostawa paliw w 2015r.  ...więcej

2014-12-19 13:56:32
Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obszaru działek Gminy Żytno w 2015r.  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 151
poprzednie     następne