Uchwała Nr II/285/2016 z dnia 07 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-21 11:31:40 | Data modyfikacji: 2017-02-21 11:32:30.

Uchwała Nr II/286/2016 z dnia 07 grudnia 2016 w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Żytno

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-21 11:35:24.

Uchwała Nr II/24/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Żytno

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-21 11:37:53.

Uchwała Nr II/70/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie opini o sprawozdani Wójta Gminy Żytno z wykonania budżetu za 2016 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-05-26 12:45:06.

Uchwała Nr II/275/2017 z dnia 30 listopada w sprawie opini do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfonansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Żytno

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-21 13:17:39.

Uchwała Nr II/274/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie opini dotyczącej projektu budżetu Gminy Żytno na 2018 rok.

 Treśc uchwały

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-21 13:20:08.

Zobacz:
 I kwartał . 
Data wprowadzenia: 2017-12-21 13:20:08
Opublikowane przez: Michał Bąkowski