> 2017

2017

Uchwała Nr II/285/2016 z dnia 07 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok

 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-21 11:31:40 | Data modyfikacji: 2017-02-21 11:32:30.

Uchwała Nr II/286/2016 z dnia 07 grudnia 2016 w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Żytno

 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-21 11:35:24 | Data modyfikacji: 2017-02-21 11:32:30.

Uchwała Nr II/24/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Żytno

 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-21 11:37:53 | Data modyfikacji: 2017-02-21 11:32:30.

Uchwała Nr II/70/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie opini o sprawozdani Wójta Gminy Żytno z wykonania budżetu za 2016 rok

 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-05-26 12:45:06 | Data modyfikacji: 2017-02-21 11:32:30.

Uchwała Nr II/275/2017 z dnia 30 listopada w sprawie opini do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfonansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Żytno

 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-21 13:17:39 | Data modyfikacji: 2017-02-21 11:32:30.

Uchwała Nr II/274/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie opini dotyczącej projektu budżetu Gminy Żytno na 2018 rok.

 
Treśc uchwały

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-21 13:20:08 | Data modyfikacji: 2017-02-21 11:32:30.

Zobacz:
 I kwartał . 
Data wprowadzenia: 2017-12-21 13:20:08
Opublikowane przez: Michał Bąkowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Krótka 4
97-532 Żytno
Wójt Gminy
inż. Mirosław Ociepa
Kontakt:
Tel: +48 (34) 327-70-01, 327-70-09
Fax: +48 (34) 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl