> 2016r.

2016r.

Uchwała Nr II/23/2016 w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Żytno

 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2016-02-19 10:14:43.

Uchwała Nr II/356/2015 w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Żytno

 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2016-05-16 09:32:39 | Data modyfikacji: 2016-05-16 09:34:57.

Uchwała Nr II/355/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku

 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2016-05-16 09:36:34 | Data modyfikacji: 2016-05-16 09:34:57.

Uchwała Nr II/102/2016  Składu Orzekającego Regionalnej Izby w Łodzi z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Żytno z wykonania budżetu za 2015 rok

 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2016-06-01 09:07:50 | Data modyfikacji: 2016-06-01 09:13:45.
Data wprowadzenia: 2016-06-01 09:07:50
Data modyfikacji: 2016-06-01 09:13:45
Opublikowane przez: Michał Bąkowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Krótka 4
97-532 Żytno
Wójt Gminy
inż. Mirosław Ociepa
Kontakt:
Tel: +48 (34) 327-70-01, 327-70-09
Fax: +48 (34) 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl