> 2014r.

2014r.

Uchwała Nr II/49/2014 w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Żytno.

 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-06-05 12:19:12.

Uchwała Nr II/87/2014 w sprawie opinii o sprawozdaniu Gminy Żytno z wykonania budżetu za 2013 rok.

 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-06-05 12:29:23.

Uchwała Nr II/202/2014 w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Żytno z I półrocze 2014r.

 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-05-27 14:02:53.

Uchwała Nr II/309/2014 w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Żytno na 2015 rok.

 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-02 08:33:21.

Uchwała Nr II/310/2014 w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Żytno.

 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-01-26 14:23:14 | Data modyfikacji: 2015-06-02 08:31:58.
Data wprowadzenia: 2015-01-26 14:23:14
Data modyfikacji: 2015-06-02 08:31:58
Opublikowane przez: Szymon Pietras
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Krótka 4
97-532 Żytno
Wójt Gminy
inż. Mirosław Ociepa
Kontakt:
Tel: +48 (34) 327-70-01, 327-70-09
Fax: +48 (34) 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl