> 2015r.

2015r.

Uchwała Nr II/61/2015 w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Żytno.

 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-05-27 13:24:49.

Uchwała Nr II/138/2015 w sprawie opinii o sprawozdaniu Gminy Żytno z wykonania budżetu za 2014 rok.

 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-02 09:22:33.

Uchwała Nr II/215/2015 w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Żytno za I półrocze 2015 r.

 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-09-11 10:20:44.
Data wprowadzenia: 2015-09-11 10:20:44
Opublikowane przez: Szymon Pietras
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Krótka 4
97-532 Żytno
Wójt Gminy
inż. Mirosław Ociepa
Kontakt:
Tel: +48 (34) 327-70-01, 327-70-09
Fax: +48 (34) 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl