Uchwała Nr II/61/2015 w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Żytno.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-05-27 13:24:49.

Uchwała Nr II/138/2015 w sprawie opinii o sprawozdaniu Gminy Żytno z wykonania budżetu za 2014 rok.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-02 09:22:33.

Uchwała Nr II/215/2015 w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Żytno za I półrocze 2015 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-09-11 10:20:44.
Data wprowadzenia: 2015-09-11 10:20:44
Opublikowane przez: Szymon Pietras