Uchwała Nr II/46/2013 w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Żytno.
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-04-09 09:09:59.
Uchwała Nr II/113/2013 w sprawie opinii o sprawozdaniu Gminy Żytno z wykonania budżetu za 2012 rok.
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-06-05 13:06:20.

Uchwała Nr II/370/2013 w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Żytno na 2014 rok.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-06-05 12:32:29.

Uchwała Nr II/371/2013 w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Żytno.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-06-05 12:35:37.
Data wprowadzenia: 2014-06-05 12:35:37
Opublikowane przez: Szymon Pietras