Przetargi
2015-07-17 14:01:19
Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Żytno.  ...więcej

2015-07-15 11:30:50
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borzykowa.  ...więcej

2015-07-13 11:47:48
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia działek z dnia 10.07.2015r.  ...więcej

2015-06-01 15:18:37
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomosci na terenie Gminy Żytno.  ...więcej

2015-02-10 15:16:33
Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych Gminy Żytno.  ...więcej

2015-02-05 13:28:51
Transport kruszywa drogowego na drogi gm. Żytno w 2015r.  ...więcej

2015-01-28 17:51:56
Hurtowa dostawa paliw w 2015r.  ...więcej

2014-12-19 13:56:32
Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obszaru działek Gminy Żytno w 2015r.  ...więcej

2014-11-28 14:30:34
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Żytno w sezonie 2014/2015.  ...więcej

Likwidacja barier architektonicznych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Żytnie
2014-10-24 14:20:11
Likwidacja barier architektonicznych w PSP im. Henryka Sienkiewicza w Żytnie.  ...więcej

2014-10-09 15:11:59
Zakup i dostawa nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem do odśnieżania i załadunku.  ...więcej

2014-08-19 12:05:09
Świadczenie usługi edukacyjnej - usługa niepriorytetowa, wraz z dostawami w projekcie Fantastyczne przedszkola w Gminie Żytno.  ...więcej

2014-08-07 13:41:10
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mała Wieś.  ...więcej

2014-06-03 13:36:05
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez urządzenie miejsca rekreacji wraz z miejscami postojowymi i adaptacją budynku oraz wyposażenie placu zabaw dla dzieci.    ...więcej

2014-05-22 14:39:57
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Żytno w terminie od 1 lipca 2014 do 30 czerwca 2015roku.  ...więcej

2014-05-09 14:23:28
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez urządzenie miejsca rekreacji wraz z miejscami postojowymi i adaptacją budynku oraz wyposażenie placu zabaw dla dzieci.  ...więcej

2014-05-06 15:50:49
Odbiór , transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gm. Żytno w terminie od 01.07.2014 do 30.09.2015r.  ...więcej

2014-04-30 15:04:11
Wykonanie rozdzielni zasilająco - sterującej oraz wymiana pomp głębinowych na ujęciu wody w miejscowości Silnica.  ...więcej

2014-02-24 15:35:55
Remont elewacji zabytkowego budynku Oświatowego - Przedszkole w Maluszynie.  ...więcej

2014-02-10 15:13:42
Transport kruszywa drogowego na drogi gm. Żytno w 2014r  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 139
poprzednie     następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Krótka 4
97-532 Żytno
Wójt Gminy
inż. Mirosław Ociepa
Kontakt:
Tel: +48 (34) 327-70-01, 327-70-09
Fax: +48 (34) 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl