Przetargi

Przetargi

Termomodernizacja Budynku Użyteczności Publicznej w Żytnie –SP ZOZ budynek kotłowni.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Oświadczenie o braku podstaw

Wykaz wykonanych robót

Wykaz osób

Oświadczenie grupy kapitałowej

Oświadczenie o jakości robót

Projekt umowy

Przedmiar robót

Specyfikacja techniczna

Projekt budowlany - opis

Projekt budowlany - rysunki

Projekt budowlany - detale

Projekt budowlany - elewacje

Audyt energetyczny

 

Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki | Data wprowadzenia: 2018-07-05 11:47:45 | Data modyfikacji: 2018-07-05 13:35:24.

Zobacz:
 Przetargi ustne - nieruchomości rolne Skarbu Państwa .  Przetargi ustne - mienie komunalne gminy .  Archiwum przetargów .  Protokoły z otwarcia ofert cenowych . 
Data wprowadzenia: 2018-07-05 11:47:45
Data modyfikacji: 2018-07-05 13:35:24
Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Krótka 4
97-532 Żytno
Wójt Gminy
inż. Mirosław Ociepa
Kontakt:
Tel: +48 (34) 327-70-01, 327-70-09
Fax: +48 (34) 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl