Przetargi

Rewitalizacja zbiornika wodnego w Kozim Polu wraz z terenem przyległym.

Treść ogłoszenia

SIWZ

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Oświadczenie o braku podstaw

Wykaz narzędzi

Oświadczenie - grupa kapitałowa

Oświadczenie o jakości robót

Przedmiar robót

Wzór umowy

Specyfikacja techniczna

Opracowanie techniczne

Gwarancja jakości

 

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-10-10 15:38:15 | Data modyfikacji: 2018-10-10 16:02:08.

Zobacz:
 Przetargi ustne - nieruchomości rolne Skarbu Państwa .  Przetargi ustne - mienie komunalne gminy .  Archiwum przetargów .  Protokoły z otwarcia ofert cenowych . 
Data wprowadzenia: 2018-10-10 15:38:15
Data modyfikacji: 2018-10-10 16:02:08
Opublikowane przez: Michał Bąkowski
« powrót