Przebudowa dróg w miejscowościach Sudzinek i Grodzisko oraz zagospodarowanie terenu przybrzeżnego rzeki Pilicy i kanału Ulgi w miejscowości Maluszyn


 

Ogłoszenie

SWIZ

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnianiu

Oświadczenie o braku podstaw

Wykaz wykonanych robót

Wykaz osób

Oświadczenie - grupa kapitałowa

Oświadczenie o jakości robót

Projekt umowy - cz. I

Projekt umowy - cz. II

Projekt umowy - cz. III

Przedmiar robót - cz. I

Przedmiar robót - cz. II

Przedmiar robót - cz. III

Specyfikacja techniczna - cz. I

Specyfikacja techniczna - cz. II

Specyfikacja techniczna - cz. III

Projekt budowlany - cz. I okładka

Projekt budowlany - cz. I opis

Projekt budowlany - cz. I plan1

Projekt budowlany - cz. I plan2

Projekt budowlany - cz. I oświadczenie

Projekt budowlany - cz. I plansytuacyjny

Projekt budowlany - cz. I wytyczenie1

Projekt budowlany - cz. I wytyczenie2

Projekt budowlany - cz. I przekrój

Projekt budowlany - cz. I rzut fundamentów

Projekt budowlany - cz. I rzut z góry

Projekt budowlany - cz. I przekrój altany

Projekt budowlany - cz. I elewacja altany

Projekt budowlany - cz. II okładka

Projekt budowlany - cz. II opis

Projekt budowlany - cz. II plan

Projekt budowlany - cz. I zagospodarowanie

Projekt budowlany - cz. II przekrój2

Projekt budowlany - cz. II przekrój1

Projekt budowlany - cz. II oświadczenie

Projekt budowlany - cz. III okładka

Projekt budowlany - cz. III opis

Projekt budowlany - cz. III sytuacja

Projekt budowlany - cz. III zagospodarowanie

Projekt budowlany - cz. III przekrój

Projekt budowlany - cz. III oświadczenie

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki | Data wprowadzenia: 2018-01-26 11:47:03 | Data modyfikacji: 2018-03-06 14:12:50.

Zobacz:
 Przetargi ustne - nieruchomości rolne Skarbu Państwa .  Przetargi ustne - mienie komunalne gminy .  Archiwum przetargów .  Protokoły z otwarcia ofert cenowych . 
Data wprowadzenia: 2018-01-26 11:47:03
Data modyfikacji: 2018-03-06 14:12:50
Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki
« powrót