Transport kruszywa drogowego na drogi gm. Żytno w 2016r.

Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Oświadczenie o braku podstaw

Oświadczenie grupy kapitałowej

Projekt umowy

Wykaz narzędzi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki | Data wprowadzenia: 2016-02-01 14:28:11 | Data modyfikacji: 2016-02-01 14:38:18.

Zobacz:
 Przetargi ustne - nieruchomości rolne Skarbu Państwa .  Przetargi ustne - mienie komunalne gminy .  Archiwum przetargów .  Protokoły z otwarcia ofert cenowych . 
Data wprowadzenia: 2016-02-01 14:28:11
Data modyfikacji: 2016-02-01 14:38:18
Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki
« powrót