Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Żytno w sezonie 2015/2016.

Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Oświadczenie o braku podstaw

Oświadczenie grupy kapitałowej

Projekt umowy

Wykaz narzędzi

Wykaz dróg

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki | Data wprowadzenia: 2015-11-06 14:27:18 | Data modyfikacji: 2015-11-30 13:05:05.

Zobacz:
 Przetargi ustne - nieruchomości rolne Skarbu Państwa .  Przetargi ustne - mienie komunalne gminy .  Archiwum przetargów .  Protokoły z otwarcia ofert cenowych . 
Data wprowadzenia: 2015-11-06 14:27:18
Data modyfikacji: 2015-11-30 13:05:05
Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki
« powrót