2011-07-27 14:45:30
Wymiana okien w budynku zespołu szkół w Żytnie   ...więcej

2011-06-16 13:41:20
Kredyt bankowy inwestycyjny długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w Gminie Żytno w roku 2011.  ...więcej

2011-06-10 14:32:00
Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 112613E, 112604E, 112612E Silniczka - Budzów - Kępa  ...więcej

2011-03-10 14:57:17
Budowa budynku ujęcia wody z obudową studni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rędziny.   ...więcej

2011-02-22 12:15:00
Hurtowa dostawa paliw w 2011r.   ...więcej

2011-02-04 13:41:36
Transport kruszywa drogowego na drogi gm. Żytno w 2011r.    ...więcej

2011-02-02 15:11:40
Hurtowa dostawa paliw w 2011r.   ...więcej

2010-12-03 14:46:17
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Żytno w sezonie 2010/2011.   ...więcej

2010-11-29 13:11:07
Przetarg na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości do kwoty 940 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w Gminie Żytno w roku 2010.  ...więcej

2010-10-14 11:53:27
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wymiana okien i drzwi w budynku zespołu szkół w Żytnie "  ...więcej

2010-10-06 15:38:18
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i remont drogi w miejscowościach: Sekursko, Pągów, Mała Wieś, Wymysłów, Polichno, Kozie Pole, Czechowiec.   ...więcej

2010-09-23 10:09:44
Wymiana okien i drzwi w budynku zespołu szkół w Żytnie   ...więcej

2010-07-19 14:18:35
Rozstrzygnięcie przetargu na zadanie Kredyt długoterminowy w kwocie 2 700 000 zł na sfinansowanie zadań związanych z inwestycjami Gminy Żytno w 2010r.  ...więcej

2010-07-01 12:39:49
Przetarg na kredyt długoterminowy w kwocie 2 700 000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych) na sfinansowanie zadań związanych z inwestycjami Gminy Żytno w 2010r.   ...więcej

2010-04-01 14:29:52
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Transport kruszywa drogowego na drogi gm. Żytno w 2010r."  ...więcej

2010-03-22 17:15:07
Transport kruszywa drogowego na drogi gm. Żytno w 2010r.   ...więcej

2010-02-26 13:41:07
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa dróg gminnych : Maksymów - Łazów, Maluszyn, ul. Ogrodowa"  ...więcej

2010-02-10 17:06:06
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Hurtowa dostawa paliw w 2010r."   ...więcej

2010-01-28 15:03:46
Hurtowa dostawa paliw w 2010r.   ...więcej

2010-01-22 14:33:57
Przebudowa dróg gminnych: Maksymów - Łazów, Maluszyn, ul. Ogrodowa.  ...więcej

Pokazano 101 - 120 z 165
poprzednie     następne