Hurtowa dostawa paliw w 2018r.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnianiu

Wykaz narzędzi

Oświadczenie o jakości paliw

Projekt umowy

Oświadczenie - grupa kapitałowa

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki | Data wprowadzenia: 2018-02-05 14:04:41 | Data modyfikacji: 2018-02-21 10:56:47.

Zobacz:
 Przetargi ustne - nieruchomości rolne Skarbu Państwa .  Przetargi ustne - mienie komunalne gminy .  Archiwum przetargów .  Protokoły z otwarcia ofert cenowych . 
Data wprowadzenia: 2018-02-05 14:04:41
Data modyfikacji: 2018-02-21 10:56:47
Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki
« powrót