Racjonalizacja gospodarki wodniściekowej w miejscowości Żytno. Remont, likwidacja i budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami (III etap) w m. Żytno - wodociąg.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnianiu

Oświadczenie o braku podstaw

Wykaz robót

Wykaz osób

Oświadczenie grupy kapitałowej

Oświadczenie o jakości robót

Wzór umowy

Gwarancja jakości

Przedmiar robót

Specyfikacja Techniczna

Projekt budowlany 1

Projekt budowlany 2

Projekt budowlany 3

Projekt budowlany 4

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki | Data wprowadzenia: 2017-09-12 12:48:05 | Data modyfikacji: 2017-10-20 12:31:31.

Zobacz:
 Przetargi ustne - nieruchomości rolne Skarbu Państwa .  Przetargi ustne - mienie komunalne gminy .  Archiwum przetargów .  Protokoły z otwarcia ofert cenowych . 
Data wprowadzenia: 2017-09-12 12:48:05
Data modyfikacji: 2017-10-20 12:31:31
Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki
« powrót