bip.zytno.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Żytno www.zytno.pl
Statut strona główna 

Uchwała Nr V/21/2002
Rady Gminy Żytno
z dnia 30 grudnia 2002 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żytno

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483) i art. 3 ust. 1 oraz 18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zmiana: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558) Rada Gminy Żytno uchwala

 

STATUT GMINY ŻYTNO


Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2003-07-30 09:54:24 | Data modyfikacji: 2012-06-05 13:33:00.
Data wprowadzenia: 2003-07-30 09:54:24
Data modyfikacji: 2012-06-05 13:33:00
Opublikowane przez: Szymon Pietras
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zytno.pl