bip.zytno.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Żytno www.zytno.pl
Schemat organizacyjny Urzędu strona główna 

Schemat organizacyjny Urzędu

Wykaz samodzielnych stanowisk w Urzędzie:

Wójt Gminy - inż. Mirosław Ociepa
Sekretarz - Mieczysław Zyskowski
Skarbnik - Bożena Podolska

Samodzielne stanowisko ds. działalności gospodarczej i obsługi Rady - Urszula Smolarska
Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji - Sławomir Niedźwiecki
Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami - Anna Łysakowska
Samodzielne stanowisko ds. obsługi informatycznej, promocji, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego -mgr inż. Michał Bąkowski
Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska - inż. Tomasz Jędryka
Samodzielne stanowisko ds. planowania przestrzennego i drogownictwa - Jerzy Rachwalik
Samodzielne stanowisko ds. oświaty i obsługi kancelaryjnej - mgr Angelika Budkiewicz
Samodzielne stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych - Maria Piekarska
Samodzielne stanowisko ds. gospodarki odpadami - mgr Sylwia Chrzuszcz

Urząd Stanu Cywilnego:

   kierownik - Jacek Zamożny
   z-ca kierownika - Emilia Turek

Referat Finansów:
   Główny Księgowy - kierownik Referatu Finansów - Bożena Podolska
   z-ca Głównego Księgowego - z-ca kierownika Referatu Finansów - Jolanta Górnik   
   Inspektor ds. księgowości budżetowej - mgr Monika Konik
   Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych - Ewa Kostrzewa
   Inspektor ds. księgowości podatkowej - Helena Trepkowska
   Kasjer - Anata Zaskórska

 
Schemat organizacyjny Urzędu

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2004-02-23 12:05:34 | Data modyfikacji: 2016-06-30 11:02:15.
Data wprowadzenia: 2004-02-23 12:05:34
Data modyfikacji: 2016-06-30 11:02:15
Opublikowane przez: Michał Bąkowski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zytno.pl