Zarządzenie w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz Zespołu do Spraw Dostępności.

 Zarządzenie Nr Or.0050.72.2020

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-03-31 13:01:21.
Data wprowadzenia: 2021-03-31 13:01:21
Opublikowane przez: Łukasz Mierz