> Podstawa prawna

Podstawa prawna

PODSTAWA PRAWNA

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U.1997.78.483 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 t.j. z dnia 2016.10.26)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).
 

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-27 12:07:15 | Data modyfikacji: 2017-02-27 13:27:59.
Data wprowadzenia: 2017-02-27 12:07:15
Data modyfikacji: 2017-02-27 13:27:59
Opublikowane przez: Michał Bąkowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Krótka 4
97-532 Żytno
Wójt Gminy
inż. Mirosław Ociepa
Kontakt:
Tel: +48 (34) 327-70-01, 327-70-09
Fax: +48 (34) 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl