Zarządzenia budżetowe

Zarządzenie Nr Or.0050.44.2018 Wójta Gminy Żytno z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gmin Żytno, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki za okers od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku oraz o udzielonych umożeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-23 15:11:04.

Zarządzenie Nr Or.0050.18.2018 Wójta Gminy Żytno z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gmin Żytno, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki za okers od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku oraz o udzielonych umożeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym.

 Treśc zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-02 09:20:02.

Zarządzenie Nr Or.0050.7.2018 Wójta Gminy Żytno z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Żytno, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-26 09:11:40.

Zarządzenie Nr Or.0050.45.2017 Wójta Gminy Żytno z dnia 20 pażdziernika 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Żytno, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki za okres od początku roku do dnia 30 września 2017r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-23 09:27:03.

Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Żytno, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki za okres od początku roku do dnia 31 marca 2015r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-05-13 11:18:12 | Data modyfikacji: 2015-05-13 11:22:14.
Data wprowadzenia: 2015-05-13 11:18:12
Data modyfikacji: 2015-05-13 11:22:14
Opublikowane przez: Szymon Pietras