Zarządzenie Nr Or.0050.78.2023  Wójta Gminy Żytno z dnia 20 lipca 2023 roku w sprawie w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Żytno, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki za okers od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku oraz o udzielonych umożeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-07-24 09:56:25.

Zarządzenie Nr Or.0050.44.2023  Wójta Gminy Żytno z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie przekazania Radzie Gminy Żytno sprawozdania finansowego Gminy Żytno za rok 2022

 

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-05-17 11:14:35 | Data modyfikacji: 2023-07-24 10:14:55.

Zarządzenie Nr Or.0050.56.1.2022 Wójta Gminy Żytno z dnia 17 października 2022r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Żytno, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki za okers od 1 stycznia 2022 roku do 30 września 2022 roku oraz o udzielonych umożeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2022-12-06 15:07:18 | Data modyfikacji: 2022-12-06 15:09:04.

Zarządzenie Nr Or.0050.69.2021 Wójta Gminy Żytno z dnia 19 października 2021r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Żytno, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki za okers od 1 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku oraz o udzielonych umożeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-10-20 08:02:08.

Zarządzenie Nr Or.0050.32.2020 Wójta Gminy Żytno z dnia 13 maja 2020r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Żytno, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-05-14 09:05:41 | Data modyfikacji: 2020-05-14 09:08:21.

Zarządzenie Nr Or.0050.8.2020 Wójta Gminy Żytno z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Żytno, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki za okers od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz o udzielonych umożeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2020-03-09 15:03:36.

Zarządzenie Nr Or.0050.87.2019 Wójta Gminy Żytno z dnia 22 października 2019 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Żytno, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki za okers od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku oraz o udzielonych umożeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-10-25 08:17:32.

Zarządzenie Nr Or.0050.66.2019 Wójta Gminy Żytno z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gmin Żytno, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki za okers od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku oraz o udzielonych umożeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-07-19 08:25:31.

Zarządzenie Nr Or.0050.44.2019 Wójta Gminy Żytno z dnia 9 maja 2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy w 2018 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-28 13:57:35 | Data modyfikacji: 2019-05-28 14:02:38.

Zarządzenie Nr Or.0050.43.2019 Wójta Gminy Żytno z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie przekazania Radzie Gminy Żytno sprawozdania finansowego Gminy Żytno

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-14 08:55:21 | Data modyfikacji: 2019-05-14 08:56:58.

Zarządzenie Nr Or.0050.41.2019 Wójta Gminy Żytno z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gmin Żytno, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki za okers od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku oraz o udzielonych umożeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-04-24 15:00:34.

Zarządzenie Nr Or.0050.5.1.2019 Wójta Gminy Żytno z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gmin Żytno, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki za okers od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz o udzielonych umożeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-02-26 12:28:43.

Zarządzenie Nr Or.0050.44.2018 Wójta Gminy Żytno z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gmin Żytno, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki za okers od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku oraz o udzielonych umożeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-23 15:11:04.

Zarządzenie Nr Or.0050.18.2018 Wójta Gminy Żytno z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gmin Żytno, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki za okers od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku oraz o udzielonych umożeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym.

 Treśc zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-02 09:20:02.

Zarządzenie Nr Or.0050.7.2018 Wójta Gminy Żytno z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Żytno, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-26 09:11:40.

Zarządzenie Nr Or.0050.45.2017 Wójta Gminy Żytno z dnia 20 pażdziernika 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Żytno, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki za okres od początku roku do dnia 30 września 2017r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-23 09:27:03.

Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Żytno, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki za okres od początku roku do dnia 31 marca 2015r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-05-13 11:18:12 | Data modyfikacji: 2015-05-13 11:22:14.
Data wprowadzenia: 2015-05-13 11:18:12
Data modyfikacji: 2015-05-13 11:22:14
Opublikowane przez: Szymon Pietras