> Zarządzenia budżetowe

Zarządzenia budżetowe

Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Żytno, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki za okres od początku roku do dnia 31 marca 2015r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym

 
Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-05-13 11:18:12 | Data modyfikacji: 2015-05-13 11:22:14.

Zarządzenie Nr Or.0050.45.2017 Wójta Gminy Żytno z dnia 20 pażdziernika 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Żytno, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki za okres od początku roku do dnia 30 września 2017r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym

 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-23 09:27:03 | Data modyfikacji: 2015-05-13 11:22:14.
Data wprowadzenia: 2017-10-23 09:27:03
Opublikowane przez: Michał Bąkowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Krótka 4
97-532 Żytno
Wójt Gminy
inż. Mirosław Ociepa
Kontakt:
Tel: +48 (34) 327-70-01, 327-70-09
Fax: +48 (34) 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl