Janusz Czapla - Wójt Gminy

Korekta oświadczenia

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-05-30 12:36:08 | Data modyfikacji: 2012-10-01 14:15:29.
Mieczysław Zyskowski - Sekretarz Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-06-19 13:40:56.
Bożena Podolska - Skarbnik Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-06-19 13:41:36.
Jolanta Górnik - Zastępca Głównego Księgowego

Korekta oświadczenia

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-06-19 13:42:15 | Data modyfikacji: 2012-08-16 15:09:42.
Halina Woldan - Kierownik GOPS
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-06-19 13:42:58.
Jan Michał Zaskórski - Kierownik GOK
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-06-19 13:43:45.
Mirosław Ociepa - Kierownik GZK

Korekta oświadczenia

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-06-19 13:44:54 | Data modyfikacji: 2012-08-16 15:10:41.
Eligiusz Młynarczyk - Kierownik SP ZOZ
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-06-19 13:45:37.
Barbara Soroczyńska - Kierownik GBP
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-06-19 13:46:14.
Grażyna Konderak - Dyrektor Przedszkola
Publicznego w Żytnie
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-06-19 13:47:20.
Andrzej Soroczyński - Dyrektor GP w Żytnie
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-06-19 13:48:03.
Ewa Wierzbicka - Dyrektor ZSP w Żytnie
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-06-19 13:48:52.
Barbara Sadlej - Dyrektor PSP w Żytnie
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-06-19 13:49:38.
Dorota Stacherska - Dyrektor PSP w Silniczce
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-06-19 13:51:47.
Elżbieta Klimczak - Dyrektor PSP w Maluszynie
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-06-19 13:52:50.
Krystyna Zaskórska - Dyrektor PSP w Borzykowie
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-06-19 13:53:29.
Wojtasik Krzysztof - Przewodniczący Rady Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-05-30 12:41:00 | Data modyfikacji: 2012-05-30 12:43:24.
Górski Michał - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-05-30 14:41:14.
Jurczyk Marek - Radny Gminy

Korekta oświadczenia

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-05-30 14:41:59 | Data modyfikacji: 2012-08-17 08:44:52.
Kolmas Barbara - Radna Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-05-30 14:43:26.
Komendarczyk Renata - Radna Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-05-30 14:44:09.
Kusińska Mariola - Radna Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-05-30 14:44:53.
Maciaszczyk Maria - Radna Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-05-30 14:45:33.
Marchewka Marek - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-05-30 14:46:10.
Mielczarek Zbigniew - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-05-30 14:46:48.
Sambor Jadwiga - Radna Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-05-30 14:48:17.
Stanek Anna - Radna Gminy

Korekta oświadczenia

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-05-30 14:49:01 | Data modyfikacji: 2012-08-17 08:43:42.
Szymanek Zofia - Radna Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-05-30 14:49:37.
Wierzbicki Waldemar - Radny Gminy

Korekta oświadczenia

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-05-30 14:50:25 | Data modyfikacji: 2012-08-17 08:42:37.
Zalas Grzegorz - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-05-30 14:50:57 | Data modyfikacji: 2012-05-30 14:57:30.
Zaskórska Agnieszka - Radna Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-05-30 14:51:41.
Data wprowadzenia: 2012-05-30 14:51:41
Opublikowane przez: Szymon Pietras