> za 2011 rok

za 2011 rok

Janusz Czapla - Wójt Gminy

Korekta oświadczenia

 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-05-30 12:36:08 | Data modyfikacji: 2012-10-01 14:15:29.
Mieczysław Zyskowski - Sekretarz Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-06-19 13:40:56 | Data modyfikacji: 2012-10-01 14:15:29.
Bożena Podolska - Skarbnik Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-06-19 13:41:36 | Data modyfikacji: 2012-10-01 14:15:29.
Jolanta Górnik - Zastępca Głównego Księgowego

Korekta oświadczenia

 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-06-19 13:42:15 | Data modyfikacji: 2012-08-16 15:09:42.
Halina Woldan - Kierownik GOPS
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-06-19 13:42:58 | Data modyfikacji: 2012-08-16 15:09:42.
Jan Michał Zaskórski - Kierownik GOK
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-06-19 13:43:45 | Data modyfikacji: 2012-08-16 15:09:42.
Mirosław Ociepa - Kierownik GZK

Korekta oświadczenia

 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-06-19 13:44:54 | Data modyfikacji: 2012-08-16 15:10:41.
Eligiusz Młynarczyk - Kierownik SP ZOZ
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-06-19 13:45:37 | Data modyfikacji: 2012-08-16 15:10:41.
Barbara Soroczyńska - Kierownik GBP
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-06-19 13:46:14 | Data modyfikacji: 2012-08-16 15:10:41.
Grażyna Konderak - Dyrektor Przedszkola
Publicznego w Żytnie
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-06-19 13:47:20 | Data modyfikacji: 2012-08-16 15:10:41.
Andrzej Soroczyński - Dyrektor GP w Żytnie
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-06-19 13:48:03 | Data modyfikacji: 2012-08-16 15:10:41.
Ewa Wierzbicka - Dyrektor ZSP w Żytnie
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-06-19 13:48:52 | Data modyfikacji: 2012-08-16 15:10:41.
Barbara Sadlej - Dyrektor PSP w Żytnie
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-06-19 13:49:38 | Data modyfikacji: 2012-08-16 15:10:41.
Dorota Stacherska - Dyrektor PSP w Silniczce
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-06-19 13:51:47 | Data modyfikacji: 2012-08-16 15:10:41.
Elżbieta Klimczak - Dyrektor PSP w Maluszynie
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-06-19 13:52:50 | Data modyfikacji: 2012-08-16 15:10:41.
Krystyna Zaskórska - Dyrektor PSP w Borzykowie
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-06-19 13:53:29 | Data modyfikacji: 2012-08-16 15:10:41.
Wojtasik Krzysztof - Przewodniczący Rady Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-05-30 12:41:00 | Data modyfikacji: 2012-05-30 12:43:24.
Górski Michał - Radny Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-05-30 14:41:14 | Data modyfikacji: 2012-05-30 12:43:24.
Jurczyk Marek - Radny Gminy

Korekta oświadczenia

 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-05-30 14:41:59 | Data modyfikacji: 2012-08-17 08:44:52.
Kolmas Barbara - Radna Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-05-30 14:43:26 | Data modyfikacji: 2012-08-17 08:44:52.
Komendarczyk Renata - Radna Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-05-30 14:44:09 | Data modyfikacji: 2012-08-17 08:44:52.
Kusińska Mariola - Radna Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-05-30 14:44:53 | Data modyfikacji: 2012-08-17 08:44:52.
Maciaszczyk Maria - Radna Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-05-30 14:45:33 | Data modyfikacji: 2012-08-17 08:44:52.
Marchewka Marek - Radny Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-05-30 14:46:10 | Data modyfikacji: 2012-08-17 08:44:52.
Mielczarek Zbigniew - Radny Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-05-30 14:46:48 | Data modyfikacji: 2012-08-17 08:44:52.
Sambor Jadwiga - Radna Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-05-30 14:48:17 | Data modyfikacji: 2012-08-17 08:44:52.
Stanek Anna - Radna Gminy

Korekta oświadczenia

 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-05-30 14:49:01 | Data modyfikacji: 2012-08-17 08:43:42.
Szymanek Zofia - Radna Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-05-30 14:49:37 | Data modyfikacji: 2012-08-17 08:43:42.
Wierzbicki Waldemar - Radny Gminy

Korekta oświadczenia

 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-05-30 14:50:25 | Data modyfikacji: 2012-08-17 08:42:37.
Zalas Grzegorz - Radny Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-05-30 14:50:57 | Data modyfikacji: 2012-05-30 14:57:30.
Zaskórska Agnieszka - Radna Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-05-30 14:51:41 | Data modyfikacji: 2012-05-30 14:57:30.
Data wprowadzenia: 2012-05-30 14:51:41
Opublikowane przez: Szymon Pietras
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Krótka 4
97-532 Żytno
Wójt Gminy
inż. Mirosław Ociepa
Kontakt:
Tel: +48 (34) 327-70-01, 327-70-09
Fax: +48 (34) 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl