Janusz Czapla - Wójt Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-07-12 08:56:19.
Mieczysław Zyskowski - w związku z zarudnieniem
na stanowisku Sekretarza Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-04-28 09:23:32 | Data modyfikacji: 2011-06-01 09:38:04.
Mieczysław Zyskowski - Sekretarz Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-01 09:17:32.
Bożena Podolska - Skarbnik Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-01 09:19:41.
Jolanta Górnik - Zastępca Głównego Księgowego
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-01 09:23:52.
Halina Woldan - Kierownik GOPS
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-01 09:24:37.
Jan Michał Zaskórski - Kierownik GOK
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-01 09:25:51.
Jarosław Dworak - Kierownik GZK
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-01 09:27:18.
Jarosław Dworak - na koniec pełnienia funkcji
kierownika GZK
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-01 09:28:18.
Mirosław Ociepa - Kierownik GZK
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-01 09:29:03.
Eligiusz Młynarczyk - Kierownik SP ZOZ
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-01 09:29:54.
Barbara Soroczyńska - Kierownik GBP
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-01 09:30:32.
Grażyna Konderak - Dyrektor Przedszkola
Publicznego w Żytnie
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-01 09:31:42.
Andrzej Soroczyński - Dyrektor GP w Żytnie
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-01 09:33:29.
Ewa Wierzbicka - Dyrektor ZSP w Żytnie
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-01 09:34:14.
Barbara Sadlej - Dyrektor PSP w Żytnie
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-01 09:34:49.
Dorota Stacherska - Dyrektor PSP w Silniczce
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-01 09:35:26.
Elżbieta Klimczak - Dyrektor PSP w Maluszynie
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-01 09:36:29.
Krystyna Zaskórska - Dyrektor PSP w Borzykowie
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-01 09:37:07.
Wojtasik Krzysztof - Przewodniczący Rady Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-07-12 08:57:25 | Data modyfikacji: 2011-07-12 08:58:52.
Górski Michał - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-03 09:24:59.
Jurczyk Marek - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-03 09:26:32.
Kolmas Barbara - Radna Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-03 09:27:11.
Komendarczyk Renata - Radna Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-03 09:28:07.
Kusińska Mariola - Radna Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-03 09:28:38.
Maciaszczyk Maria - Radna Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-03 09:29:39.
Marchewka Marek - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-03 09:30:10.
Mielczarek Zbigniew - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-03 09:34:21.
Sambor Jadwiga - Radna Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-03 09:36:02.
Stanek Anna - Radna Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-03 09:36:52.
Szymanek Zofia - Radna Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-03 09:37:21.
Wierzbicki Waldemar - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-03 09:37:51.
Zalas Grzegorz - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-03 09:38:21.
Zaskórska Agnieszka - Radna Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-03 09:38:52.

Zobacz:
 Na zakończenie kadencji 2006-2010 .  Na rozpoczęcie kadencji 2010-2014 . 
Data wprowadzenia: 2011-06-03 09:38:52
Opublikowane przez: Szymon Pietras