> za 2010 rok

za 2010 rok

Janusz Czapla - Wójt Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-07-12 08:56:19.
Mieczysław Zyskowski - w związku z zarudnieniem
na stanowisku Sekretarza Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-04-28 09:23:32 | Data modyfikacji: 2011-06-01 09:38:04.
Mieczysław Zyskowski - Sekretarz Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-01 09:17:32 | Data modyfikacji: 2011-06-01 09:38:04.
Bożena Podolska - Skarbnik Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-01 09:19:41 | Data modyfikacji: 2011-06-01 09:38:04.
Jolanta Górnik - Zastępca Głównego Księgowego
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-01 09:23:52 | Data modyfikacji: 2011-06-01 09:38:04.
Halina Woldan - Kierownik GOPS
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-01 09:24:37 | Data modyfikacji: 2011-06-01 09:38:04.
Jan Michał Zaskórski - Kierownik GOK
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-01 09:25:51 | Data modyfikacji: 2011-06-01 09:38:04.
Jarosław Dworak - Kierownik GZK
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-01 09:27:18 | Data modyfikacji: 2011-06-01 09:38:04.
Jarosław Dworak - na koniec pełnienia funkcji
kierownika GZK
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-01 09:28:18 | Data modyfikacji: 2011-06-01 09:38:04.
Mirosław Ociepa - Kierownik GZK
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-01 09:29:03 | Data modyfikacji: 2011-06-01 09:38:04.
Eligiusz Młynarczyk - Kierownik SP ZOZ
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-01 09:29:54 | Data modyfikacji: 2011-06-01 09:38:04.
Barbara Soroczyńska - Kierownik GBP
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-01 09:30:32 | Data modyfikacji: 2011-06-01 09:38:04.
Grażyna Konderak - Dyrektor Przedszkola
Publicznego w Żytnie
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-01 09:31:42 | Data modyfikacji: 2011-06-01 09:38:04.
Andrzej Soroczyński - Dyrektor GP w Żytnie
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-01 09:33:29 | Data modyfikacji: 2011-06-01 09:38:04.
Ewa Wierzbicka - Dyrektor ZSP w Żytnie
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-01 09:34:14 | Data modyfikacji: 2011-06-01 09:38:04.
Barbara Sadlej - Dyrektor PSP w Żytnie
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-01 09:34:49 | Data modyfikacji: 2011-06-01 09:38:04.
Dorota Stacherska - Dyrektor PSP w Silniczce
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-01 09:35:26 | Data modyfikacji: 2011-06-01 09:38:04.
Elżbieta Klimczak - Dyrektor PSP w Maluszynie
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-01 09:36:29 | Data modyfikacji: 2011-06-01 09:38:04.
Krystyna Zaskórska - Dyrektor PSP w Borzykowie
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-01 09:37:07 | Data modyfikacji: 2011-06-01 09:38:04.
Wojtasik Krzysztof - Przewodniczący Rady Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-07-12 08:57:25 | Data modyfikacji: 2011-07-12 08:58:52.
Górski Michał - Radny Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-03 09:24:59 | Data modyfikacji: 2011-07-12 08:58:52.
Jurczyk Marek - Radny Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-03 09:26:32 | Data modyfikacji: 2011-07-12 08:58:52.
Kolmas Barbara - Radna Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-03 09:27:11 | Data modyfikacji: 2011-07-12 08:58:52.
Komendarczyk Renata - Radna Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-03 09:28:07 | Data modyfikacji: 2011-07-12 08:58:52.
Kusińska Mariola - Radna Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-03 09:28:38 | Data modyfikacji: 2011-07-12 08:58:52.
Maciaszczyk Maria - Radna Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-03 09:29:39 | Data modyfikacji: 2011-07-12 08:58:52.
Marchewka Marek - Radny Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-03 09:30:10 | Data modyfikacji: 2011-07-12 08:58:52.
Mielczarek Zbigniew - Radny Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-03 09:34:21 | Data modyfikacji: 2011-07-12 08:58:52.
Sambor Jadwiga - Radna Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-03 09:36:02 | Data modyfikacji: 2011-07-12 08:58:52.
Stanek Anna - Radna Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-03 09:36:52 | Data modyfikacji: 2011-07-12 08:58:52.
Szymanek Zofia - Radna Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-03 09:37:21 | Data modyfikacji: 2011-07-12 08:58:52.
Wierzbicki Waldemar - Radny Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-03 09:37:51 | Data modyfikacji: 2011-07-12 08:58:52.
Zalas Grzegorz - Radny Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-03 09:38:21 | Data modyfikacji: 2011-07-12 08:58:52.
Zaskórska Agnieszka - Radna Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-03 09:38:52 | Data modyfikacji: 2011-07-12 08:58:52.

Zobacz:
 Na zakończenie kadencji 2006-2010 .  Na rozpoczęcie kadencji 2010-2014 . 
Data wprowadzenia: 2011-06-03 09:38:52
Opublikowane przez: Szymon Pietras
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Krótka 4
97-532 Żytno
Wójt Gminy
inż. Mirosław Ociepa
Kontakt:
Tel: +48 (34) 327-70-01, 327-70-09
Fax: +48 (34) 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl