bip.zytno.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Żytno www.zytno.pl
Zawiadomienia o wszczęciu postępowania strona główna 
Zawiadomienie o wszczciu postępwania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 785 w miejscowości Silniczka od km 14+830 do km 15+010 wraz z infrastrukturą. Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-06-28 15:26:52.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu drogowego zlokalizowanego przy drodze wojewódzkiej nr 785 Ciężkowice - Włoszczowa na działce o nr ewidencyjnym 221/1 obręb Maluszyn, gmina Żytno.

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-08-09 14:17:55.
Data wprowadzenia: 2021-08-09 14:17:55
Opublikowane przez: Łukasz Mierz
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zytno.pl