Janusz Czapla - Wójt Gminy

Treść oświadczenia

Korekta oświadczenia

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-09-02 15:00:00 | Data modyfikacji: 2010-12-01 12:10:33.
Mirosław Ociepa - Sekretarz Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-09-02 15:00:48.
Bożena Podolska - Skarbnik Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-09-02 15:01:36.
Jolanta Górnik - Zastępca Głównego Księgowego

Treść oświadczenia

Korekta oświadczenia

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-09-02 15:02:10 | Data modyfikacji: 2010-12-01 12:18:05.
Halina Woldan - Kierownik GOPS
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-09-02 15:02:56.
Jan Michał Zaskórski - Kierownik GOK
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-09-02 15:04:01.
Jarosław Dworak - Kierownik GZK

Treść oświadczenia

Korekta oświadczenia

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-09-02 15:04:38 | Data modyfikacji: 2010-12-01 12:20:22.
Eligiusz Młynarczyk - Kierownik SP ZOZ

Treść oświadczenia

Korekta oświadczenia

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-09-02 15:05:15 | Data modyfikacji: 2010-12-01 12:15:53.
Barbara Soroczyńska - Kierownik GBP

Treść oświadczenia

Korekta oświadczenia

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-09-02 15:05:51 | Data modyfikacji: 2010-12-01 12:24:50.
Barbara Fiszer - Dyrektor Przedszkola Publicznego

Treść oświadczenia

Korekta oświadczenia

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-09-02 15:06:34 | Data modyfikacji: 2010-12-01 12:22:48.
Barbara Fiszer - Dyrektor Przedszkola Publicznego
(za 2010r. złożone w związku z zaprzestaniem
pełnienia funkcji dyrektora)
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-09-02 15:08:03.
Barbara Sadlej - Dyrektor PSP w Żytnie
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-09-02 15:08:50.
Andrzej Soroczyński - Dyrektor GP w Żytnie

Treść oświadczenia

Korekta oświadczenia

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-09-02 15:09:28 | Data modyfikacji: 2010-12-01 12:13:31.
Ewa Wierzbicka - Dyrektor ZSP w Żytnie
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-09-02 15:10:04.
Dorota Stacherska - Dyrektor PSP w Silniczce
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-09-02 15:10:42.
Krystyna Zaskórska - Dyrektor PSP w Borzykowie
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-09-02 15:11:25.
Elżbieta Klimczak - Dyrektor PSP w Maluszynie
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-09-02 15:12:06.
Grażyna Konderak - Dyrektor Przedszkola
Publicznego
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-09-02 15:13:03.
Waldemar Łuniewski - Przewodniczący Rady Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-08-30 09:00:44 | Data modyfikacji: 2010-09-01 15:15:52.
Bogusława Bakalarz - Radna Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-08-30 09:01:37 | Data modyfikacji: 2010-08-30 09:10:24.
Tomasz Dworak - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-08-30 09:02:13.
Gertruda Falana - Radna Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-08-30 09:02:48.
Sylwester Karaś - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-08-30 09:03:28.
Alicja Górska - Radna Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-08-30 09:05:00.
Zdzisław Kościołek - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-08-30 09:06:07.
Józef Łyczba - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-08-30 09:06:42.
Zbigniew Mielczarek - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-08-30 09:07:09.
Włodzimierz Młynarczyk - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-08-30 09:07:35.
Sławomir Oberski - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-08-30 09:08:00.
Ryszard Piotrowski - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-08-30 09:08:47.
Sławomir Sadziak - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-08-30 09:09:13.
Zofia Jędrzejczyk - Radna Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-08-30 09:09:45.
Krzysztof Wojtasik - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-08-30 09:10:10.
Data wprowadzenia: 2010-08-30 09:10:10
Opublikowane przez: Szymon Pietras