> za 2009 rok

za 2009 rok

Janusz Czapla - Wójt Gminy

Treść oświadczenia

Korekta oświadczenia

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-09-02 15:00:00 | Data modyfikacji: 2010-12-01 12:10:33.
Mirosław Ociepa - Sekretarz Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-09-02 15:00:48 | Data modyfikacji: 2010-12-01 12:10:33.
Bożena Podolska - Skarbnik Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-09-02 15:01:36 | Data modyfikacji: 2010-12-01 12:10:33.
Jolanta Górnik - Zastępca Głównego Księgowego

Treść oświadczenia

Korekta oświadczenia

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-09-02 15:02:10 | Data modyfikacji: 2010-12-01 12:18:05.
Halina Woldan - Kierownik GOPS
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-09-02 15:02:56 | Data modyfikacji: 2010-12-01 12:18:05.
Jan Michał Zaskórski - Kierownik GOK
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-09-02 15:04:01 | Data modyfikacji: 2010-12-01 12:18:05.
Jarosław Dworak - Kierownik GZK

Treść oświadczenia

Korekta oświadczenia

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-09-02 15:04:38 | Data modyfikacji: 2010-12-01 12:20:22.
Eligiusz Młynarczyk - Kierownik SP ZOZ

Treść oświadczenia

Korekta oświadczenia

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-09-02 15:05:15 | Data modyfikacji: 2010-12-01 12:15:53.
Barbara Soroczyńska - Kierownik GBP

Treść oświadczenia

Korekta oświadczenia

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-09-02 15:05:51 | Data modyfikacji: 2010-12-01 12:24:50.
Barbara Fiszer - Dyrektor Przedszkola Publicznego

Treść oświadczenia

Korekta oświadczenia

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-09-02 15:06:34 | Data modyfikacji: 2010-12-01 12:22:48.
Barbara Fiszer - Dyrektor Przedszkola Publicznego
(za 2010r. złożone w związku z zaprzestaniem
pełnienia funkcji dyrektora)
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-09-02 15:08:03 | Data modyfikacji: 2010-12-01 12:22:48.
Barbara Sadlej - Dyrektor PSP w Żytnie
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-09-02 15:08:50 | Data modyfikacji: 2010-12-01 12:22:48.
Andrzej Soroczyński - Dyrektor GP w Żytnie

Treść oświadczenia

Korekta oświadczenia

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-09-02 15:09:28 | Data modyfikacji: 2010-12-01 12:13:31.
Ewa Wierzbicka - Dyrektor ZSP w Żytnie
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-09-02 15:10:04 | Data modyfikacji: 2010-12-01 12:13:31.
Dorota Stacherska - Dyrektor PSP w Silniczce
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-09-02 15:10:42 | Data modyfikacji: 2010-12-01 12:13:31.
Krystyna Zaskórska - Dyrektor PSP w Borzykowie
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-09-02 15:11:25 | Data modyfikacji: 2010-12-01 12:13:31.
Elżbieta Klimczak - Dyrektor PSP w Maluszynie
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-09-02 15:12:06 | Data modyfikacji: 2010-12-01 12:13:31.
Grażyna Konderak - Dyrektor Przedszkola
Publicznego
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-09-02 15:13:03 | Data modyfikacji: 2010-12-01 12:13:31.
Waldemar Łuniewski - Przewodniczący Rady Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-08-30 09:00:44 | Data modyfikacji: 2010-09-01 15:15:52.
Bogusława Bakalarz - Radna Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-08-30 09:01:37 | Data modyfikacji: 2010-08-30 09:10:24.
Tomasz Dworak - Radny Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-08-30 09:02:13 | Data modyfikacji: 2010-08-30 09:10:24.
Gertruda Falana - Radna Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-08-30 09:02:48 | Data modyfikacji: 2010-08-30 09:10:24.
Sylwester Karaś - Radny Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-08-30 09:03:28 | Data modyfikacji: 2010-08-30 09:10:24.
Alicja Górska - Radna Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-08-30 09:05:00 | Data modyfikacji: 2010-08-30 09:10:24.
Zdzisław Kościołek - Radny Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-08-30 09:06:07 | Data modyfikacji: 2010-08-30 09:10:24.
Józef Łyczba - Radny Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-08-30 09:06:42 | Data modyfikacji: 2010-08-30 09:10:24.
Zbigniew Mielczarek - Radny Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-08-30 09:07:09 | Data modyfikacji: 2010-08-30 09:10:24.
Włodzimierz Młynarczyk - Radny Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-08-30 09:07:35 | Data modyfikacji: 2010-08-30 09:10:24.
Sławomir Oberski - Radny Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-08-30 09:08:00 | Data modyfikacji: 2010-08-30 09:10:24.
Ryszard Piotrowski - Radny Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-08-30 09:08:47 | Data modyfikacji: 2010-08-30 09:10:24.
Sławomir Sadziak - Radny Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-08-30 09:09:13 | Data modyfikacji: 2010-08-30 09:10:24.
Zofia Jędrzejczyk - Radna Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-08-30 09:09:45 | Data modyfikacji: 2010-08-30 09:10:24.
Krzysztof Wojtasik - Radny Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-08-30 09:10:10 | Data modyfikacji: 2010-08-30 09:10:24.
Data wprowadzenia: 2010-08-30 09:10:10
Opublikowane przez: Szymon Pietras
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Krótka 4
97-532 Żytno
Wójt Gminy
inż. Mirosław Ociepa
Kontakt:
Tel: +48 (34) 327-70-01, 327-70-09
Fax: +48 (34) 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl