Janusz Czapla - Wójt Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2009-09-07 13:16:24.
Mirosław Ociepa - Sekretarz Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Arkadiusz Sadziak | Data wprowadzenia: 2009-11-17 11:59:16 | Data modyfikacji: 2009-11-17 12:00:28.
Bożena Podolska - Skarbnik Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Arkadiusz Sadziak | Data wprowadzenia: 2009-11-17 12:02:11 | Data modyfikacji: 2009-11-17 12:02:51.
Jolanta Górnik - Zastępca Głównego Księgowego
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Arkadiusz Sadziak | Data wprowadzenia: 2009-11-17 12:05:39 | Data modyfikacji: 2009-11-17 12:06:12.
Halina Woldan - Kierownik GOPS
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Arkadiusz Sadziak | Data wprowadzenia: 2009-11-17 12:09:01.
Jan Michał Zaskórski - Kierownik GOK
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Arkadiusz Sadziak | Data wprowadzenia: 2009-11-17 12:10:06.
Jarosław Dworak - Kierownik GZK
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Arkadiusz Sadziak | Data wprowadzenia: 2009-11-17 12:11:03.
Eligiusz Młynarczyk - Kierownik SP ZOZ
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Arkadiusz Sadziak | Data wprowadzenia: 2009-11-17 12:12:01.
Barbara Soroczyńska - Kierownik GBP
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Arkadiusz Sadziak | Data wprowadzenia: 2009-11-17 12:12:52.
Barbara Fiszer - Dyrektor Przedszkola Publicznego
w Żytnie
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Arkadiusz Sadziak | Data wprowadzenia: 2009-11-17 12:13:50 | Data modyfikacji: 2009-11-17 12:15:33.
Barbara Sadlej - Dyrektor PSP w Żytnie
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Arkadiusz Sadziak | Data wprowadzenia: 2009-11-17 12:15:12.
Andrzej Soroczyński - Dyrektor GP w Żytnie
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Arkadiusz Sadziak | Data wprowadzenia: 2009-11-17 12:17:19.
Ewa Wierzbicka - Dyrektor ZSP w Żytnie
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Arkadiusz Sadziak | Data wprowadzenia: 2009-11-17 12:18:30.
Dorota Stacherska - Dyrektor PSP w Silniczce
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Arkadiusz Sadziak | Data wprowadzenia: 2009-11-17 12:19:41.
Krystyna Zaskórska - Dyrektor PSP w Borzykowie
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Arkadiusz Sadziak | Data wprowadzenia: 2009-11-17 12:20:55.
Elżbieta Klimczak - Dyrektor PSP w Maluszynie
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Arkadiusz Sadziak | Data wprowadzenia: 2009-11-17 12:22:53.
Waldemar Łuniewski - Przewodniczący Rady Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2009-09-07 13:17:39 | Data modyfikacji: 2009-11-17 11:54:37.
Bogusława Bakalarz-Baryś - Radna Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mariusz Świerczyna | Data wprowadzenia: 2009-05-21 08:05:34 | Data modyfikacji: 2009-05-21 08:28:13.
Tomasz Dworak - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mariusz Świerczyna | Data wprowadzenia: 2009-05-21 08:13:04 | Data modyfikacji: 2009-05-21 08:29:47.
Gertruda Falana - Radna Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mariusz Świerczyna | Data wprowadzenia: 2009-05-21 08:18:13 | Data modyfikacji: 2009-05-21 08:30:10.
Sylwester Karaś - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mariusz Świerczyna | Data wprowadzenia: 2009-05-21 08:22:35 | Data modyfikacji: 2009-05-21 08:30:36.
Alicja Górska-Konieczna - Radna Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mariusz Świerczyna | Data wprowadzenia: 2009-05-21 08:34:55 | Data modyfikacji: 2009-05-21 09:29:07.
Zdzisław Kościołek - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mariusz Świerczyna | Data wprowadzenia: 2009-05-21 08:37:27 | Data modyfikacji: 2009-05-21 09:26:49.
Józef Łyczba - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mariusz Świerczyna | Data wprowadzenia: 2009-05-21 08:39:49 | Data modyfikacji: 2009-05-21 09:16:12.
Zbigniew Mielczarek - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mariusz Świerczyna | Data wprowadzenia: 2009-05-21 08:43:29 | Data modyfikacji: 2009-05-21 09:14:29.
Włodzimierz Młynarczyk - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mariusz Świerczyna | Data wprowadzenia: 2009-05-21 08:46:13 | Data modyfikacji: 2009-05-21 09:12:51.
Sławomir Oberski - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mariusz Świerczyna | Data wprowadzenia: 2009-05-21 08:48:48 | Data modyfikacji: 2009-05-21 09:11:05.
Ryszard Piotrowski - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mariusz Świerczyna | Data wprowadzenia: 2009-05-21 08:51:18 | Data modyfikacji: 2009-05-21 09:09:18.
Sławomir Sadziak - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mariusz Świerczyna | Data wprowadzenia: 2009-05-21 08:53:34 | Data modyfikacji: 2009-05-21 09:07:51.
Zofia Jędrzejczyk-Sobutka - Radna Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mariusz Świerczyna | Data wprowadzenia: 2009-05-21 08:59:17 | Data modyfikacji: 2009-05-21 09:33:51.
Krzysztof Wojtasik - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mariusz Świerczyna | Data wprowadzenia: 2009-05-21 09:02:07 | Data modyfikacji: 2009-05-21 09:03:50.
Data wprowadzenia: 2009-05-21 09:02:07
Data modyfikacji: 2009-05-21 09:03:50
Opublikowane przez: Mariusz Świerczyna