Janusz Czapla - Wójt Gminy Żytno

Treść oświadczenia

Korekta oświadczenia

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-08 14:39:05 | Data modyfikacji: 2009-05-21 10:42:31.
Sekretarz Gminy - Mirosław Ociepa
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-18 13:01:58.
Skarbnik gminy - Bożena Podolska
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-18 13:06:32.
Z-ca Głównego Księgowego - Jolanta Górnik
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-18 13:11:04.
Kierownik GZK - Jarosław Dworak
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-18 13:12:24.
Kierownik GOK - Jan Michał Zaskórski
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-18 13:13:47.
Kierownik GOPS - Halina Woldan
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-18 13:14:56.
Kierownik SPZOZ - Eligiusz Młynarczyk
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-18 13:22:15.
Kierownik GBP - Barbara Soroczyńska
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-18 13:23:44.
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z
Żytnie - Ewa Wierzbicka
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-18 13:25:43.
Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Żytnie - Andrzej
Soroczyński

Treść oświadczenia

Korekta oświadczenia majątkowego

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-18 13:27:48 | Data modyfikacji: 2008-08-28 10:20:05.
Dyrektor PSP w Żytnie - Barbara Sadlej
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-18 13:29:34.
Dyrektor PSP w Borzykowie - Krystyna Zaskórska
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-18 13:31:05.
Dyrektor PSP w Silniczce - Dorota Stacherska
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-18 13:32:40.
Dyrektor PSP w Maluszynie - Elżbieta Klimczak
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-18 13:33:50.
Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żytnie -
Barbara Fiszer
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-18 13:35:11.
Ewa Piekarska-Abatorab - kierownik GBP (oświadczenie po ustaniu stosunku pracy)  Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2007-12-31 08:44:14 | Data modyfikacji: 2008-07-08 14:37:52.
Barbara Soroczyńska - kierownik GBP (oświadczenie po nazwiązaniu stosunku pracy)  Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2007-12-31 08:45:02 | Data modyfikacji: 2008-07-08 14:37:59.
Waldemar Łuniewski - Przewodniczący Rady Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-16 10:55:56.
Włodzimierz Młynarczyk - Z-ca Przewodniczącego
Rady Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-16 10:57:51 | Data modyfikacji: 2008-07-16 11:07:40.
Alicja Górska - Radna Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-16 10:59:31.
Bogusława Bakalarz - Radna Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-16 11:08:52.
Gertruda Falana - Radna Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-16 11:13:20.
Józef Łyczba - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-16 11:18:17.
Krzysztof Wojtasik - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-16 11:22:23.
Ryszard Piotrowski - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-16 11:23:28.
Sylwester Karaś - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-16 11:27:18.
Sławomir Oberski - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-16 11:28:53.
Sławomir Sadziak - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-16 11:31:03.
Tomasz Dworak - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-16 11:33:54.
Zofia Jędrzejczyk - Radna Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-16 11:35:37.
Zdzisław Kościołek - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-16 11:37:46.
Zbigniew Mielczarek - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-16 11:39:24.
Data wprowadzenia: 2008-07-16 11:39:24
Opublikowane przez: Szymon Pietras