> za 2007 rok

za 2007 rok

Janusz Czapla - Wójt Gminy Żytno

Treść oświadczenia

Korekta oświadczenia

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-08 14:39:05 | Data modyfikacji: 2009-05-21 10:42:31.
Sekretarz Gminy - Mirosław Ociepa
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-18 13:01:58 | Data modyfikacji: 2009-05-21 10:42:31.
Skarbnik gminy - Bożena Podolska
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-18 13:06:32 | Data modyfikacji: 2009-05-21 10:42:31.
Z-ca Głównego Księgowego - Jolanta Górnik
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-18 13:11:04 | Data modyfikacji: 2009-05-21 10:42:31.
Kierownik GZK - Jarosław Dworak
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-18 13:12:24 | Data modyfikacji: 2009-05-21 10:42:31.
Kierownik GOK - Jan Michał Zaskórski
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-18 13:13:47 | Data modyfikacji: 2009-05-21 10:42:31.
Kierownik GOPS - Halina Woldan
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-18 13:14:56 | Data modyfikacji: 2009-05-21 10:42:31.
Kierownik SPZOZ - Eligiusz Młynarczyk
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-18 13:22:15 | Data modyfikacji: 2009-05-21 10:42:31.
Kierownik GBP - Barbara Soroczyńska
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-18 13:23:44 | Data modyfikacji: 2009-05-21 10:42:31.
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z
Żytnie - Ewa Wierzbicka
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-18 13:25:43 | Data modyfikacji: 2009-05-21 10:42:31.
Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Żytnie - Andrzej
Soroczyński

Treść oświadczenia

Korekta oświadczenia majątkowego

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-18 13:27:48 | Data modyfikacji: 2008-08-28 10:20:05.
Dyrektor PSP w Żytnie - Barbara Sadlej
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-18 13:29:34 | Data modyfikacji: 2008-08-28 10:20:05.
Dyrektor PSP w Borzykowie - Krystyna Zaskórska
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-18 13:31:05 | Data modyfikacji: 2008-08-28 10:20:05.
Dyrektor PSP w Silniczce - Dorota Stacherska
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-18 13:32:40 | Data modyfikacji: 2008-08-28 10:20:05.
Dyrektor PSP w Maluszynie - Elżbieta Klimczak
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-18 13:33:50 | Data modyfikacji: 2008-08-28 10:20:05.
Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żytnie -
Barbara Fiszer
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-18 13:35:11 | Data modyfikacji: 2008-08-28 10:20:05.
Ewa Piekarska-Abatorab - kierownik GBP (oświadczenie po ustaniu stosunku pracy)  
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2007-12-31 08:44:14 | Data modyfikacji: 2008-07-08 14:37:52.
Barbara Soroczyńska - kierownik GBP (oświadczenie po nazwiązaniu stosunku pracy)  
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2007-12-31 08:45:02 | Data modyfikacji: 2008-07-08 14:37:59.
Waldemar Łuniewski - Przewodniczący Rady Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-16 10:55:56 | Data modyfikacji: 2008-07-08 14:37:59.
Włodzimierz Młynarczyk - Z-ca Przewodniczącego
Rady Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-16 10:57:51 | Data modyfikacji: 2008-07-16 11:07:40.
Alicja Górska - Radna Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-16 10:59:31 | Data modyfikacji: 2008-07-16 11:07:40.
Bogusława Bakalarz - Radna Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-16 11:08:52 | Data modyfikacji: 2008-07-16 11:07:40.
Gertruda Falana - Radna Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-16 11:13:20 | Data modyfikacji: 2008-07-16 11:07:40.
Józef Łyczba - Radny Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-16 11:18:17 | Data modyfikacji: 2008-07-16 11:07:40.
Krzysztof Wojtasik - Radny Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-16 11:22:23 | Data modyfikacji: 2008-07-16 11:07:40.
Ryszard Piotrowski - Radny Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-16 11:23:28 | Data modyfikacji: 2008-07-16 11:07:40.
Sylwester Karaś - Radny Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-16 11:27:18 | Data modyfikacji: 2008-07-16 11:07:40.
Sławomir Oberski - Radny Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-16 11:28:53 | Data modyfikacji: 2008-07-16 11:07:40.
Sławomir Sadziak - Radny Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-16 11:31:03 | Data modyfikacji: 2008-07-16 11:07:40.
Tomasz Dworak - Radny Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-16 11:33:54 | Data modyfikacji: 2008-07-16 11:07:40.
Zofia Jędrzejczyk - Radna Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-16 11:35:37 | Data modyfikacji: 2008-07-16 11:07:40.
Zdzisław Kościołek - Radny Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-16 11:37:46 | Data modyfikacji: 2008-07-16 11:07:40.
Zbigniew Mielczarek - Radny Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-07-16 11:39:24 | Data modyfikacji: 2008-07-16 11:07:40.
Data wprowadzenia: 2008-07-16 11:39:24
Opublikowane przez: Szymon Pietras
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Krótka 4
97-532 Żytno
Wójt Gminy
inż. Mirosław Ociepa
Kontakt:
Tel: +48 (34) 327-70-01, 327-70-09
Fax: +48 (34) 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl