> Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożeń spłat na raty w 2006r.

Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożeń spłat na raty w 2006r.

 
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2006r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2007-05-31 13:03:11.
Data wprowadzenia: 2007-05-31 13:03:11
Opublikowane przez: Szymon Pietras
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Krótka 4
97-532 Żytno
Wójt Gminy
inż. Mirosław Ociepa
Kontakt:
Tel: +48 (34) 327-70-01, 327-70-09
Fax: +48 (34) 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl