Sekretarz Gminy - Mirosław Ociepa 

strona 1

strona 2

strona 3

strona 4

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2007-07-10 10:07:00 | Data modyfikacji: 2007-07-10 10:08:23.
Skarbnik Gminy - Bożena Podolska 

strona 1

strona 2

strona 3

strona 4

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2007-07-10 10:09:21 | Data modyfikacji: 2007-07-10 10:10:45.
Z-ca Głównego Księgowego - Jolanta Górnik 

strona 1

strona 2

strona 3

strona 4

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2007-07-10 10:11:06 | Data modyfikacji: 2007-07-10 10:12:21.
Kierownik GZK - Jarosław Dworak

strona 1

strona 2

strona 3

strona 4

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2007-07-10 10:12:57 | Data modyfikacji: 2007-07-10 10:14:05.
Kierownik GOK - Jan Michał Zaskórski 

strona 1

strona 2

strona 3

strona 4

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2007-07-10 10:16:37 | Data modyfikacji: 2007-07-10 10:17:51.
Kierownik GOPS - Halina Woldan 

strona 1

strona 2

strona 3

strona 4

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2007-07-10 10:18:09 | Data modyfikacji: 2007-07-10 10:19:24.
Kierownik SPZOZ - Eligiusz Młynarczyk 

strona 1

strona 2

strona 3

strona 4

korekta oświadczenia

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2007-07-10 10:22:16 | Data modyfikacji: 2007-09-04 15:42:46.
Kierownik GBP - Ewa Piekarska - Abatorab 

strona 1

strona 2

strona 3

strona 4

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2007-07-10 10:24:14 | Data modyfikacji: 2007-07-10 10:25:33.
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żytnie - Ewa Wierzbicka 

strona 1

strona 2

strona 3

strona 4

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2007-07-10 10:26:06 | Data modyfikacji: 2007-07-10 10:27:20.
Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Żytnie - Andrzej Soroczyński 

strona 1

strona 2

strona 3

strona 4

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2007-07-10 10:27:47 | Data modyfikacji: 2007-07-10 10:28:59.
Dyrektor PSP w Żytnie - Barbara Sadlej 

strona 1

strona 2

strona 3

strona 4

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2007-07-10 10:29:18 | Data modyfikacji: 2007-07-10 10:30:31.
Dyrektor PSP w Borzykowie - Krystyna Zaskórska 

strona 1

strona 2

strona 3

strona 4

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2007-07-10 10:30:56 | Data modyfikacji: 2007-07-10 10:32:05.
Dyrektor PSP w Silniczce - Dorota Stacherska

strona 1

strona 2

strona 3

strona 4

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2007-07-10 10:32:40 | Data modyfikacji: 2007-07-10 10:33:57.
Dyrektor PSP w Maluszynie - Elżbieta Klimczak 

strona 1

strona 2

strona 3

strona 4

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2007-07-10 10:34:26 | Data modyfikacji: 2007-07-10 10:35:38.
Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żytnie - Barbara Fiszer 

strona 1

strona 2

strona 3

strona 4

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2007-07-10 10:36:03 | Data modyfikacji: 2007-07-10 10:37:14.
Dyrektor PSP w Silniczce - Aneta Błaszczyk (oświadczenie za 2006r. po zaprzestaniu pełnienia funkcji dyrektora)

strona 1

strona 2

strona 3

strona 4

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2007-01-09 08:42:21 | Data modyfikacji: 2007-02-14 11:12:30.
Dyrektor PSP w Silniczce - Dorota Stacherska (za 2006r. na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora) 

strona 1

strona 2

strona 3

strona 4

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2007-01-09 08:48:07 | Data modyfikacji: 2007-02-14 11:12:41.

Zobacz:
 Na zakończenie kadencji 2002-2006 .  Na rozpoczęcie kadencji 2006-2010 . 
Data wprowadzenia: 2007-01-09 08:48:07
Data modyfikacji: 2007-02-14 11:12:41
Opublikowane przez: Szymon Pietras