Sekretarz Gminy - Mirosław Ociepa
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-08-07 10:27:35 | Data modyfikacji: 2006-08-07 10:30:31.
Skarbnik Gminy - Bożena Podolska
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-08-07 10:31:52 | Data modyfikacji: 2006-08-07 10:33:45.
Z-ca Głównego Księgowego - Jolanta Górnik
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-08-07 10:35:36 | Data modyfikacji: 2006-08-07 10:37:27.
Kierownik GZK - Jan Łysakowski
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-08-07 10:41:59 | Data modyfikacji: 2006-08-07 10:44:04.
Kierownik GZK - Jan Łysakowski (oświadczenie za
2006r. po ustaniu stosunku pracy)
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-08-07 10:46:02 | Data modyfikacji: 2006-08-07 10:47:42.
P.O. Kierownika GZK - Jarosław Dworak (za 2006r.
po nawiązaniu stosunku pracy)
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-08-07 10:49:43 | Data modyfikacji: 2006-08-07 10:51:25.
Kierownik GOK - Jan Michał Zaskórski
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-08-07 10:54:45 | Data modyfikacji: 2006-08-07 10:56:51.
Kierownik GOPS - Halina Woldan
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-08-07 10:58:24 | Data modyfikacji: 2006-08-07 11:00:10.
Kierownik SPZOZ - Eligiusz Młynarczyk
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-08-07 11:01:37 | Data modyfikacji: 2006-08-07 11:03:27.
Kierownik GBP - Ewa Piekarska - Abatorab
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-08-07 11:04:59 | Data modyfikacji: 2006-08-07 11:07:18.
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Żytnie - Ewa Wierzbicka
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-08-07 11:08:39 | Data modyfikacji: 2006-08-07 11:10:19.
Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Żytnie - Andrzej
Soroczyński
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-08-07 11:11:37 | Data modyfikacji: 2006-08-07 11:13:36.
Dyrektor PSP w Żytnie - Barbara Sadlej
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-08-07 11:14:46 | Data modyfikacji: 2006-08-07 11:16:46.
Dyrektor PSP w Borzykowie - Krystyna Zaskórska
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-08-07 11:18:07 | Data modyfikacji: 2006-08-07 11:20:31.
Dyrektor PSP w Silniczce - Aneta Błaszczyk
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-08-07 11:21:49 | Data modyfikacji: 2006-08-07 11:23:52.
Dyrektor PSP w Maluszynie - Elżbieta Klimczak
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4  

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-08-07 11:25:04 | Data modyfikacji: 2006-08-07 11:27:20.
Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żytnie -
Barbara Fiszer
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-08-07 11:28:38 | Data modyfikacji: 2006-08-07 11:30:37.
Przewodniczący Rady Gminy - Zdzisław Krasowski
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4  

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-08-10 08:42:09 | Data modyfikacji: 2006-08-10 08:44:52.
Radny Gminy - Bogusława Bakalarz
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-08-10 08:45:54 | Data modyfikacji: 2006-08-10 08:47:50.
Radny Gminy - Grzegorz Szałowski
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-08-10 09:30:18 | Data modyfikacji: 2006-08-10 09:32:32.
Radny Gminy - Jan Strączyński
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-08-10 09:33:25 | Data modyfikacji: 2006-08-10 09:35:41.
Radny Gminy - Józef Łyczba
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-08-10 09:36:35 | Data modyfikacji: 2006-08-10 09:38:16.
Radny Gminy - Kazimierz Tusiński
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-08-10 09:39:28 | Data modyfikacji: 2006-08-10 09:41:18.
Radny Gminy - Krzysztof Cizio
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-08-10 09:42:08 | Data modyfikacji: 2006-08-10 09:44:01.
Radny Gminy - Krzysztof Wojtasik
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-08-10 09:53:15 | Data modyfikacji: 2006-08-10 09:55:06.
Radny Gminy - Marek Nowak
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-08-10 09:56:01 | Data modyfikacji: 2006-08-10 09:58:05.
Radny Gminy - Marek Zaskórski
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-08-10 09:59:29 | Data modyfikacji: 2006-08-10 10:01:11.
Radny Gminy - Mariusz Kurowski
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-08-10 10:07:50 | Data modyfikacji: 2006-08-10 10:09:30.
Radny Gminy - Paweł Zaskórski
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-08-10 10:10:28 | Data modyfikacji: 2006-08-10 10:12:02.
Radny Gminy - Remigiusz Konik

strona 1
strona 2
strona 3
strona 4

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-08-10 10:13:22 | Data modyfikacji: 2006-08-10 10:18:51.
Radny Gminy - Zbigniew Mielczarek
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-08-10 10:15:53 | Data modyfikacji: 2006-08-10 10:17:43.
Radny Gminy - Henryk Frączyk
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-08-10 10:19:32 | Data modyfikacji: 2006-08-10 10:21:15.
Data wprowadzenia: 2006-08-10 10:19:32
Data modyfikacji: 2006-08-10 10:21:15
Opublikowane przez: Szymon Pietras