> za 2003 rok

za 2003 rok

Wójt Gminy - Janusz Czapla

Oświadczenie

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 11:46:36 | Data modyfikacji: 2005-08-03 11:55:27.
Sekretarz Gminy - Mirosław Ociepa
Oświadczenie 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 11:54:50 | Data modyfikacji: 2005-08-03 11:55:27.
Skarbnik Gminy - Bożena Podolska

Oświadczenie
Wyjaśnienie do oświadczenia

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 11:56:46 | Data modyfikacji: 2005-08-03 12:00:47.
Kierownik USC - Jacek Zamożny
Oświadczenie
Wyjaśnienie do oświadczenia 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 11:59:42 | Data modyfikacji: 2005-08-03 12:00:25.
Z-ca Głównego Księgowego - Jolanta Górnik
Oświadczenie
Wyjaśnienie do oświadczenia 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 12:01:46 | Data modyfikacji: 2005-08-03 12:02:31.
Kierownik GZK - Jan Łysakowski
Oświadczenie
Wyjaśnienie do oświadczenia 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 12:04:16 | Data modyfikacji: 2005-08-03 12:02:31.
Kierownik GOK - Jan Michał Zaskórski
Oświadczenie
Wyjaśnienie do oświadczenia 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 12:06:25 | Data modyfikacji: 2005-08-03 12:02:31.
Kierownik GOPS - Halina Woldan
Oświadczenie 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 12:07:28 | Data modyfikacji: 2005-08-03 12:02:31.
Kierownik SPZOZ - Eligiusz Młynarczyk
Oświadczenie 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 12:08:32 | Data modyfikacji: 2005-08-03 12:02:31.
Kierownik GBP - Ewa Piekarska - Abatorab
Oświadczenie 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 12:09:30 | Data modyfikacji: 2005-08-03 12:02:31.
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Żytnie - Ewa Wierzbicka
Oświadczenie 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 12:10:44 | Data modyfikacji: 2005-08-03 12:02:31.
Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Żytnie - Andrzej
Soroczyński
Oświadczenie 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 12:11:33 | Data modyfikacji: 2005-08-03 12:02:31.
Dyrektor PSP w Żytnie - Barbara Sadlej
Oświadczenie
Wyjaśnienie do oświadczenia 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 12:12:45 | Data modyfikacji: 2005-08-03 12:02:31.
Dyrektor PSP w Borzykowie - Krystyna Zaskórska
Oświadczenie
Wyjaśnienie do oświadczenia 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 12:14:15 | Data modyfikacji: 2005-08-03 12:02:31.
Dyrektor PSP w Silniczce - Aneta Błaszczyk
Oświadczenie
Wyjaśnienie do oświadczenia 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 12:15:24 | Data modyfikacji: 2005-08-03 12:02:31.
Dyrektor PSP w Maluszynie - Elżbieta Klimczak
Oświadczenie 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 12:16:17 | Data modyfikacji: 2005-08-03 12:02:31.
Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żytnie -
Halina Pełka

Oświadczenie
Wyjaśnienie do oświadczenia
Oświadczenie po zaprzestaniu pełnienia funkcji dyrektora - strona 1
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 12:19:13 | Data modyfikacji: 2005-08-03 12:25:52.
Pełniąca obowiązki Dyrektora Przedszkola
Publicznego w Żytnie - Barbara Fiszer
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4
strona 5 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 12:29:20 | Data modyfikacji: 2005-08-03 12:25:52.
Przewodniczący Rady Gminy - Jan Jerzy Zamożny
Oświadczenie 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 12:49:18 | Data modyfikacji: 2005-08-03 12:25:52.
Radny Gminy - Bogusława Bakalarz
Oświadczenie 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 13:12:50 | Data modyfikacji: 2005-08-03 12:25:52.
Radny Gminy - Grzegorz Szałowski
Oświadczenie 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 13:13:32 | Data modyfikacji: 2005-08-03 12:25:52.
Radny Gminy - Jan Strączyński
Oświadczenie 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 13:14:11 | Data modyfikacji: 2005-08-03 12:25:52.
Radny Gminy - Józef Łyczba
Oświadczenie 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 13:14:56 | Data modyfikacji: 2005-08-03 12:25:52.
Radny Gminy - Kazimierz Tusiński
Oświadczenie 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 13:15:39 | Data modyfikacji: 2005-08-03 12:25:52.
Radny Gminy - Krzysztof Cizio
Oświadczenie 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 13:16:18 | Data modyfikacji: 2005-08-03 12:25:52.
Radny Gminy - Krzysztof Wojtasik
Oświadczenie 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 13:16:54 | Data modyfikacji: 2005-08-03 12:25:52.
Radny Gminy - Marek Nowak
Oświadczenie 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 13:17:48 | Data modyfikacji: 2005-08-03 12:25:52.
Radny Gminy - Marek Zaskórski
Oświadczenie 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 13:18:28 | Data modyfikacji: 2005-08-03 12:25:52.
Radny Gminy - Mariusz Kurowski
Oświadczenie 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 13:19:10 | Data modyfikacji: 2005-08-03 12:25:52.
Radny Gminy - Paweł Zaskórski
Oświadczenie 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 13:19:46 | Data modyfikacji: 2005-08-03 12:25:52.
Radny Gminy - Remigiusz Konik
Oświadczenie 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 13:20:23 | Data modyfikacji: 2005-08-03 12:25:52.
Radny Gminy - Zbigniew Mielczarek
Oświadczenie 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 13:21:06 | Data modyfikacji: 2005-08-03 12:25:52.
Radny Gminy - Zdzisław Krasowski
Oświadczenie 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 13:21:51 | Data modyfikacji: 2005-08-03 12:25:52.
Data wprowadzenia: 2005-08-03 13:21:51
Opublikowane przez: Szymon Pietras
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Krótka 4
97-532 Żytno
Wójt Gminy
inż. Mirosław Ociepa
Kontakt:
Tel: +48 (34) 327-70-01, 327-70-09
Fax: +48 (34) 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl