Wójt Gminy - Janusz Czapla

Oświadczenie

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 11:46:36 | Data modyfikacji: 2005-08-03 11:55:27.
Sekretarz Gminy - Mirosław Ociepa
Oświadczenie 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 11:54:50.
Skarbnik Gminy - Bożena Podolska

Oświadczenie
Wyjaśnienie do oświadczenia

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 11:56:46 | Data modyfikacji: 2005-08-03 12:00:47.
Kierownik USC - Jacek Zamożny
Oświadczenie
Wyjaśnienie do oświadczenia 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 11:59:42 | Data modyfikacji: 2005-08-03 12:00:25.
Z-ca Głównego Księgowego - Jolanta Górnik
Oświadczenie
Wyjaśnienie do oświadczenia 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 12:01:46 | Data modyfikacji: 2005-08-03 12:02:31.
Kierownik GZK - Jan Łysakowski
Oświadczenie
Wyjaśnienie do oświadczenia 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 12:04:16.
Kierownik GOK - Jan Michał Zaskórski
Oświadczenie
Wyjaśnienie do oświadczenia 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 12:06:25.
Kierownik GOPS - Halina Woldan
Oświadczenie 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 12:07:28.
Kierownik SPZOZ - Eligiusz Młynarczyk
Oświadczenie 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 12:08:32.
Kierownik GBP - Ewa Piekarska - Abatorab
Oświadczenie 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 12:09:30.
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Żytnie - Ewa Wierzbicka
Oświadczenie 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 12:10:44.
Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Żytnie - Andrzej
Soroczyński
Oświadczenie 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 12:11:33.
Dyrektor PSP w Żytnie - Barbara Sadlej
Oświadczenie
Wyjaśnienie do oświadczenia 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 12:12:45.
Dyrektor PSP w Borzykowie - Krystyna Zaskórska
Oświadczenie
Wyjaśnienie do oświadczenia 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 12:14:15.
Dyrektor PSP w Silniczce - Aneta Błaszczyk
Oświadczenie
Wyjaśnienie do oświadczenia 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 12:15:24.
Dyrektor PSP w Maluszynie - Elżbieta Klimczak
Oświadczenie 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 12:16:17.
Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żytnie -
Halina Pełka

Oświadczenie
Wyjaśnienie do oświadczenia
Oświadczenie po zaprzestaniu pełnienia funkcji dyrektora - strona 1
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 12:19:13 | Data modyfikacji: 2005-08-03 12:25:52.
Pełniąca obowiązki Dyrektora Przedszkola
Publicznego w Żytnie - Barbara Fiszer
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4
strona 5 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 12:29:20.
Przewodniczący Rady Gminy - Jan Jerzy Zamożny
Oświadczenie 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 12:49:18.
Radny Gminy - Bogusława Bakalarz
Oświadczenie 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 13:12:50.
Radny Gminy - Grzegorz Szałowski
Oświadczenie 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 13:13:32.
Radny Gminy - Jan Strączyński
Oświadczenie 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 13:14:11.
Radny Gminy - Józef Łyczba
Oświadczenie 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 13:14:56.
Radny Gminy - Kazimierz Tusiński
Oświadczenie 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 13:15:39.
Radny Gminy - Krzysztof Cizio
Oświadczenie 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 13:16:18.
Radny Gminy - Krzysztof Wojtasik
Oświadczenie 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 13:16:54.
Radny Gminy - Marek Nowak
Oświadczenie 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 13:17:48.
Radny Gminy - Marek Zaskórski
Oświadczenie 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 13:18:28.
Radny Gminy - Mariusz Kurowski
Oświadczenie 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 13:19:10.
Radny Gminy - Paweł Zaskórski
Oświadczenie 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 13:19:46.
Radny Gminy - Remigiusz Konik
Oświadczenie 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 13:20:23.
Radny Gminy - Zbigniew Mielczarek
Oświadczenie 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 13:21:06.
Radny Gminy - Zdzisław Krasowski
Oświadczenie 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-03 13:21:51.
Data wprowadzenia: 2005-08-03 13:21:51
Opublikowane przez: Szymon Pietras