Wójt Gminy - Janusz Czapla
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4
strona 5 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-05 13:30:52 | Data modyfikacji: 2006-03-13 11:42:25.
Sekretarz Gminy - Mirosław Ociepa
strona 1 
strona 2
strona 3
strona 4
strona 5
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-05 13:40:03 | Data modyfikacji: 2005-11-04 07:44:54.
Skarbnik Gminy - Bożena Podolska
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4
strona 5 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-05 13:46:38 | Data modyfikacji: 2005-08-05 13:53:29.
Z-ca Głównego Księgowego - Jolanta Górnik
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4
strona 5 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-05 13:54:20 | Data modyfikacji: 2005-08-05 13:58:05.
Kierownik GZK - Jan Łysakowski
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4
strona 5 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-05 13:58:55 | Data modyfikacji: 2005-08-05 14:01:39.
Kierownik GOK - Jan Michał Zaskórski
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4
strona 5 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-05 14:02:48 | Data modyfikacji: 2005-08-05 14:10:03.
Kierownik GOPS - Halina Woldan
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4
strona 5 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-05 14:10:53 | Data modyfikacji: 2005-08-05 14:13:11.
Kierownik SPZOZ - Eligiusz Młynarczyk
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4
strona 5 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-05 14:14:14 | Data modyfikacji: 2005-08-05 14:16:35.
Kierownik GBP - Ewa Piekarska - Abatorab
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4
strona 5 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-05 14:17:40 | Data modyfikacji: 2005-08-05 14:20:19.
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Żytnie
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4
strona 5 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-05 14:24:49 | Data modyfikacji: 2005-08-05 14:27:16.
Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Żytnie - Andrzej
Soroczyński
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4
strona 5 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-05 14:28:32 | Data modyfikacji: 2005-08-05 14:30:38.
Dyrektor PSP w Żytnie - Barbara Sadlej
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4
strona 5 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-05 14:31:26 | Data modyfikacji: 2005-08-05 14:33:32.
Dyrektor PSP w Borzykowie - Krystyna Zaskórska
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4
strona 5 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-05 14:34:35 | Data modyfikacji: 2005-08-05 14:36:51.
Dyrektor PSP w Silniczce - Aneta Błaszczyk
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4
strona 5 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-05 14:37:38 | Data modyfikacji: 2005-08-05 14:39:41.
Dyrektor PSP w Maluszynie - Elżbieta Klimczak
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4
strona 5 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-05 14:40:49 | Data modyfikacji: 2005-08-05 14:42:53.
Pełniąca obowiązki Dyrektora Przedszkola
Publicznego w Żytnie - Barbara Fiszer

strona 1
strona 2
strona 3
strona 4
strona 5

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-05 14:46:08 | Data modyfikacji: 2005-08-05 14:49:06.
Przewodniczący Rady Gminy - Zdzisław Krasowski

strona 1
strona 2
strona 3
strona 4
strona 5

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-09 07:33:14 | Data modyfikacji: 2005-08-09 09:16:58.
Radny Gminy - Bogusława Bakalarz
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4
strona 5 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-09 07:42:38 | Data modyfikacji: 2005-08-09 07:44:44.
Radny Gminy - Grzegorz Szałowski
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4
strona 5 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-09 07:51:09 | Data modyfikacji: 2005-08-09 07:53:49.
Radny Gminy - Jan Strączyński
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4
strona 5 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-09 07:59:51 | Data modyfikacji: 2005-08-09 08:03:07.
Radny Gminy - Józef Łyczba
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4
strona 5 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-09 08:04:47 | Data modyfikacji: 2005-08-09 08:07:35.
Radny Gminy - Kazimierz Tusiński
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4
strona 5 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-09 08:09:04 | Data modyfikacji: 2005-08-09 08:11:15.
Radny Gminy - Krzysztof Cizio
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4
strona 5 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-09 08:12:24 | Data modyfikacji: 2005-08-09 08:14:24.
Radny Gminy - Krzysztof Wojtasik
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4
strona 5 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-09 08:15:57 | Data modyfikacji: 2005-08-09 08:19:27.
Radny Gminy - Marek Nowak
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4
strona 5 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-09 08:24:52 | Data modyfikacji: 2005-08-09 08:32:07.
Radny Gminy - Marek Zaskórski
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4
strona 5 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-09 08:33:42 | Data modyfikacji: 2005-08-09 08:35:52.
Radny Gminy - Mariusz Kurowski
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4
strona 5 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-09 08:39:54 | Data modyfikacji: 2005-08-09 08:42:08.
Radny Gminy - Paweł Zaskórski

strona 1
strona 2
strona 3
strona 4
strona 5

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-09 08:44:13 | Data modyfikacji: 2005-08-09 08:49:58.
Radny Gminy - Remigiusz Konik
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4
strona 5 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-09 08:51:25 | Data modyfikacji: 2005-08-09 08:54:54.
Radny Gminy - Zbigniew Mielczarek
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4
strona 5 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-09 09:13:03 | Data modyfikacji: 2005-08-09 09:15:24.
Data wprowadzenia: 2005-08-09 09:13:03
Data modyfikacji: 2005-08-09 09:15:24
Opublikowane przez: Szymon Pietras