bip.zytno.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Żytno www.zytno.pl
Przetargi strona główna 

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Żytno.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1 - Formularz ofertowy

2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków 2

3 - Oświadczenie o braku podstaw 2

4 - Wykaz wykonanych usług

5 - Wykaz pojazdów

6 - Wzór umowy

7 - Oświadczenie o zobowiązaniu wykonawcy

8 - Uchwała Regulamin

9 - Uchwała, sposób i zakres świadczenia usług

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja SIWZ

10 - Oświadczenie grupy kapitałowej

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki | Data wprowadzenia: 2020-04-30 16:57:25 | Data modyfikacji: 2020-05-28 15:05:54.

Zobacz:
 Zapytania ofertowe .  Przetargi ustne - nieruchomości rolne Skarbu Państwa .  Przetargi ustne - mienie komunalne gminy .  Archiwum przetargów .  Protokoły z otwarcia ofert cenowych . 
Data wprowadzenia: 2020-04-30 16:57:25
Data modyfikacji: 2020-05-28 15:05:54
Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zytno.pl