bip.zytno.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Żytno www.zytno.pl
Przetargi strona główna 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Żytno.

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Oświadczenie - grupa kapitałowa

Wykaz wykonanych usług

Wykaz pojazdów

Wzór umowy

Oświadczenie o zobowiązaniu

Uchwała - regulamin

Uchwała - zakres i sposób

Zmiana regulaminu

Zmiana zakresu i sposobu

Wykaz osób

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki | Data wprowadzenia: 2019-04-12 14:52:03 | Data modyfikacji: 2019-05-15 12:49:39.

Zobacz:
 Przetargi ustne - nieruchomości rolne Skarbu Państwa .  Przetargi ustne - mienie komunalne gminy .  Archiwum przetargów .  Protokoły z otwarcia ofert cenowych . 
Data wprowadzenia: 2019-04-12 14:52:03
Data modyfikacji: 2019-05-15 12:49:39
Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zytno.pl