Przetargi

Przetargi

Racjonalizacja gospodarki wodnościekowej w miejscowości Żytno. Remont, likwidacja i budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami (III etap) w m. Żytno - wodociąg.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnianiu

Oświadczenie o braku podstaw

Wykaz robót

Wykaz osób

Oświadczenie grupy kapitałowej

Oświadczenie o jakości robót

Wzór umowy

Gwarancja jakości - załącznik do umowy

Przedmiar robót

Specyfikacja Techniczna

Projekt budowlany 1

Projekt budowlany 2

Projekt budowlany 3

Projekt budowlany 4

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki | Data wprowadzenia: 2017-08-22 16:04:16 | Data modyfikacji: 2017-09-08 10:57:37.

Zobacz:
 Przetargi ustne - nieruchomości rolne Skarbu Państwa .  Przetargi ustne - mienie komunalne gminy .  Archiwum przetargów .  Protokoły z otwarcia ofert cenowych . 
Data wprowadzenia: 2017-08-22 16:04:16
Data modyfikacji: 2017-09-08 10:57:37
Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Krótka 4
97-532 Żytno
Wójt Gminy
inż. Mirosław Ociepa
Kontakt:
Tel: +48 (34) 327-70-01, 327-70-09
Fax: +48 (34) 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl