Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Żytno

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnianiu

Oświadczenie grupy kapitałowej

Wykaz wykonanych usług

Wykaz pojazdów

Wzór umowy

Oświadczenie o zobowiązaniu

Uchwała - regulamin

Uchwała - zakres i sposób

Zmiana regulaminu

Zmiana zakresu i sposobu

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki | Data wprowadzenia: 2017-05-18 17:07:00 | Data modyfikacji: 2017-05-18 17:31:44.

Zobacz:
 Przetargi ustne - nieruchomości rolne Skarbu Państwa .  Przetargi ustne - mienie komunalne gminy .  Archiwum przetargów .  Protokoły z otwarcia ofert cenowych . 
Data wprowadzenia: 2017-05-18 17:07:00
Data modyfikacji: 2017-05-18 17:31:44
Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki
« powrót