Racjonalizacja zużycia energii na terenie Gminy Żytno poprzez termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Żytnie.

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia

Wykaz robót

Wykaz osób

Oświadczenie grupy kapitałowej

Oświadczenie że roboty odpowiadają wymaganiom

Wzór umowy budowlany

Wzór umowy sanitarny

Gwarancja jakości robót budowlanych

Gwarancja jakości robót sanitarnych

Przedmiar robót budowlany

Przedmiar robót sanitarny

Specyfikacja techniczna i odbioru robót

Dokumentacja techniczna opis 1

Dokumentacja techniczna opis 2

Dokumentacja techniczna opis 3

Dokumentacja techniczna elewacja 1

Dokumentacja techniczna elewacja 2

Dokumentacja techniczna elewacja 3

Dokumentacja techniczna elewacja 4

Dokumentacja techniczna fundament 1

Dokumentacja techniczna fundament 2

Dokumentacja techniczna fundament 3

Dokumentacja techniczna fundament 4

Dokumentacja techniczna parter 1

Dokumentacja techniczna parter 2

Dokumentacja techniczna parter 3

Dokumentacja techniczna parter 4

Dokumentacja techniczna piętro 1

Dokumentacja techniczna piętro 2

Dokumentacja techniczna piwnica 1

Dokumentacja techniczna piwnica 2

Dokumentacja techniczna przekrój

Dokumentacja techniczna stropodach 1

Dokumentacja techniczna stropodach 2

Dokumentacja techniczna stropodach 3

Dokumentacja techniczna stropodach 4

Dokumentacja techniczna uprawnienia

Dokumentacja techniczna BIOZ

Audyt energertyczny

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

Modyfikacja SIWZ II

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III

Modyfikacja SIWZ III

Wyjaśnienia treści SIWZ

Montaż rynny / belki - załącznik 1

Wymiary okien i drzwi - załącznik 2.1

Wymiary okien i drzwi - załącznik 2.2

Wymiary okien i drzwi - załącznik 2.3

Wymiary okien i drzwi - załącznik 2.4

Schemat pompy ciepła - załącznik 3

Zestawienie grzejników - załącznik 4

Detale systemu ociepleniowego - załącznik 5

Przedmiar robót budowlany - aktualny

Przedmiar robót sanitarny - aktualny

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia IV

Wyjaśnienia treści i modyfikacja SIWZ

Załącznik 1 - Przedmiar instalacyjny

Załącznik 2 - Przedmiar budowlany

Załącznik 3 - Oświadczenie dot. produktów równoważnych

Załącznik 4 - Zmodyfikowane zestawienie grzejników

Wyjaśnienia treści i modyfikacja SIWZ II

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia V

Przedmiar robót budowlany - zaktualizowany

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia VI

Wyjaśnienia treści i modyfikacja SIWZ III

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki | Data wprowadzenia: 2016-11-17 14:09:10 | Data modyfikacji: 2017-01-23 15:25:44.

Zobacz:
 Przetargi ustne - nieruchomości rolne Skarbu Państwa .  Przetargi ustne - mienie komunalne gminy .  Archiwum przetargów .  Protokoły z otwarcia ofert cenowych . 
Data wprowadzenia: 2016-11-17 14:09:10
Data modyfikacji: 2017-01-23 15:25:44
Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki
« powrót