Przetargi

Przetargi

Hurtowa dostawa paliw w 2016r.

Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Oświadczenie o braku podstaw

Oświadczenie grupy kapitałowej

Oświadczenie o jakości paliw

Wykaz narzędzi

Projekt umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki | Data wprowadzenia: 2016-01-25 14:37:49 | Data modyfikacji: 2016-02-03 14:24:00.

Zobacz:
 Przetargi ustne - nieruchomości rolne Skarbu Państwa .  Przetargi ustne - mienie komunalne gminy .  Archiwum przetargów .  Protokoły z otwarcia ofert cenowych . 
Data wprowadzenia: 2016-01-25 14:37:49
Data modyfikacji: 2016-02-03 14:24:00
Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Krótka 4
97-532 Żytno
Wójt Gminy
inż. Mirosław Ociepa
Kontakt:
Tel: +48 (34) 327-70-01, 327-70-09
Fax: +48 (34) 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl