Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Żytno - Etap II

Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz cenowy

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Oświadczenie o braku podstaw

Oświadczenie grupy kapitałowej

Projekt umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki | Data wprowadzenia: 2015-09-30 12:40:18 | Data modyfikacji: 2015-10-09 10:53:16.

Zobacz:
 Przetargi ustne - nieruchomości rolne Skarbu Państwa .  Przetargi ustne - mienie komunalne gminy .  Archiwum przetargów .  Protokoły z otwarcia ofert cenowych . 
Data wprowadzenia: 2015-09-30 12:40:18
Data modyfikacji: 2015-10-09 10:53:16
Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki
« powrót