Przetargi

Przetargi

Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 6X6 wraz z wyposażeniem dla OSP Silnica.

Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Oświadczenie o braku podstaw

Oświadczenie grupy kapitałowej

Projekt umowy

Opis przedmiotu dostawy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-09-01 14:41:40 | Data modyfikacji: 2015-09-09 14:54:23.

Zobacz:
 Przetargi ustne - nieruchomości rolne Skarbu Państwa .  Przetargi ustne - mienie komunalne gminy .  Archiwum przetargów .  Protokoły z otwarcia ofert cenowych . 
Data wprowadzenia: 2015-09-01 14:41:40
Data modyfikacji: 2015-09-09 14:54:23
Opublikowane przez: Szymon Pietras
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Krótka 4
97-532 Żytno
Wójt Gminy
inż. Mirosław Ociepa
Kontakt:
Tel: +48 (34) 327-70-01, 327-70-09
Fax: +48 (34) 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl