Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 6X6 wraz z wyposażeniem dla OSP Silnica.

Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Oświadczenie o braku podstaw

Oświadczenie grupy kapitałowej

Projekt umowy

Opis przedmiotu dostawy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-09-01 14:41:40 | Data modyfikacji: 2015-09-09 14:54:23.

Zobacz:
 Przetargi ustne - nieruchomości rolne Skarbu Państwa .  Przetargi ustne - mienie komunalne gminy .  Archiwum przetargów .  Protokoły z otwarcia ofert cenowych . 
Data wprowadzenia: 2015-09-01 14:41:40
Data modyfikacji: 2015-09-09 14:54:23
Opublikowane przez: Szymon Pietras
« powrót