bip.zytno.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Żytno www.zytno.pl
Podatki i opłaty strona główna 

Zobacz:
   Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
   Podatek od środków transportowych
   Podatek od nieruchomości
   Podatek rolny
   Podatek leśny
   Opłata targowa
   Opłata za zbiorowe odprowadzanie ścieków
   Opłata za zużycie wody z sieci wodociągowej
   Czynsz za wynajem lokalu mieszkalnego
   Opłata administracyjna
   Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zytno.pl